127. Nära naturen, del 1. Putin

15.04.2023

             President Putin ger gratis mark till medborgarna 

                      - tack vare bokserien om Anastasia


Tack vare bokserien "The ringing Cedars of Russia" (Rysslands klingande cederträd), skrivna av Vladimir Megrè 1996-2010 - så samlades människor i Ryssland i grupper redan i början av 2000-talet för att köpa mark tillsammans. 

Bokserien består (2010) av 10 titlar och över 25 millioner böcker har (2010) översatts till 17 olika språk och sålts över hela världen. Bara de 4 första finns hittills översatta till svenska och även engelska exemplar av 5-10 verkar vara svåra att få tag på - jag har inte lyckats hitta dem på engelska på nätet. 


Jag läser "Översättarens epilog" i 2020 års upplaga (Jupiter förlag) av Anastasia (del 1 i serien, av Vladimir Megré 1996) Citat: :

"Vladimir Megré skrev denna bok redan 1996. Detta är den första boken som berättar om de visioner Anastasia hade om framtida släktgårdar, som skulle byggas i Ryssland. Det dröjde inte länge för redan i början av 2000-talet samlades människor i grupper och började köpa land. På ryska kallade man dem Kims Domain, släktdomäner, för att betona sambandet med förfäderna. För samverkan sinsemellan bildades nya byar eller bosättningar, i västvärlden kallar vi dem ekobyar.

Därefter skedde en explosion av bosättningar över hela Ryssland och 2016 undertecknade President Putin en federal lag, vilken gratis erbjuder medborgare i hela Ryssland - en hektar markområden ägda av staten eller kommunen. Dessa låg visserligen på ett territorium i östra Ryssland, långt bort, i något kallare klimat, men där man ändå bedömer det möjligt att odla.

Strax efteråt blev myndigheterna överhopade av ansökningar och cirka fyra hundra tusen familjer eller personer ansökte om mark. Enda kravet för att få denna hektar är att man under fem år utvecklar någon form av verksamhet på sitt markområde. Detta kan vara trädgårdsodling, försäljning, ekoturism, företagsverksamhet etc. Om marken inte använts under fem år går den tillbaka till staten."

"Lagen har numera även utökats till andra områden i Ryssland".      Slut citat 


Allt är kanske inte svart eller vitt - saker/händelser kanske kan vara BÅDE/OCH eller hur?

DEL 2 i BOKSERIEN
DEL 2 i BOKSERIEN

Vidare bok 1 "Anastasia", Översättarens epilog" 2020 års upplaga:

"Som Anastasia säger: "Vi har fått denna planet av Gud, nu får vi sluta upp att förstöra den!!!" Med Gud menar hon inte någon religion, med gud menar hon en högre kraft, Skaparen, Universums energi eller Andeväsen. Anastasias dröm håller på att bli verklighet.

"Ta tillbaka ditt land" uppmanar Anastasia och vägleder oss att ta de första stegen mot ett friare liv där vi själva kan ta ansvar för våra liv. Ett liv tillsammans där vi inte vill skada Naturen."       Slut citat


I nya upplagor av Vladimir Megrés böcker skriver författaren (2010):

"Flera webbplatser på Internet delar nu idéer som är mycket lika de hos huvudpersonen Anastasia i "The Ringing Cedars of Russia" serien.

Många av dessa webbplatser utger sig för att vara officiella och använder namnet "Vladimir Magre". De svarar också på brev i mitt namn.

Därför kära läsare vill jag informera om mitt beslut att skapa en officiell internationell webbplats, www.vmegre.com

Detta kommer att vara den enda officiella källan till korrespondens på alla språk från mina läsare över hela världen.

Vår förenade webbplats kommer att hålla er, kära läsare informerade om The Ringing Ceders of Russia rörelsen i hela världen."         Slut citatI flera länder motarbetar man små jordbruk, eller djurhållning och odling i mindre skala på flera olika sätt, bl.a. med påståendet att djurens bajs ger för höga koldioxidutsläpp som i sin tur hotar klimatet... men snälla du - hör du inte så larvigt det låter! I alla tider har man använt djurens avföring för att gödsla med, komposterad tillsammans med hushållsavfall. Däremot behöver man väl använda kalk i sin kompost numera eftersom jorden har blivit försurad p.g.a. vår förstöring av miljön? 

Istället för naturligt odlad föda - och genom att låta djuren beta fritt och skänka oss mjölk och kött - så tar man fram "syntetiskt" kött på labb. Och vi förväntas äta "framodlade" insekter. 

SER du inte hur de som har "makten och härligheten" försöker lura in oss i en fälla - full av olika kontrollsystem, dels via "ägande" av VÅR Moder Jords underbara gåvor - genom att patentera fröer (USA) och på så sätt även kunna genmanipulera dem hur som helst! Och att använda AI (artificiell intelligens) för att kontrollera oss och föra oss så långt bort från det naturliga livet som möjligt är...

Läs gärna blogginlägg n:r 46. White Eagle om Moder Jord/Gaia

Nedan bilder på naturligt levande djur som jag har haft lyckan att ha nära mig. TACK Moder Jord för det