46. White Eagles kloka ord

27.11.2021

Om urbefolkningar och om Moder Jords underbara gåvor


Min egen inre upplevelse är att vi knyts allt närmare vårt ursprung för varje dag och därmed även närmare Moder Jord. Hittade denna fina kanalisering från White Eagle - som vanligt bry er ej om datumet <3

Örnar är så vackra och mäktiga. Jag har upplevt ett par underbara ögonblick när havsörnar kommit flygande på låg höjd där jag bott och jag har kunnat njuta av deras graciösa skönhet. 


White Eagle via Kjerstin Wegler

19 januari 2019

Jag kallas för White Eagle.

Många jordbor ser mig som en indianhövding klädd i vita kläder, andra som den vita örnen. Här, där mitt Jag är, existerar som ni förstår inte fysiska kroppar som hos er, endast ett vitt kristall-ljus. Trots det är jag starkt knuten till er planet Jorden/Gaia eftersom även jag har levt fysiskt där. 

Jag står till er tjänst, att genom det kristallina vita ljuset hjälpa er att hämta in er samlade visdom. Ni har alla levt som urbefolkning i någon inkarnation, vissa av er i många livstider. Ni har varit allt från aboriginer och Hopi-indianer till Black-feet, Inka, och azteker i Maia-kulturen för att nämna några. 

Ni har levt i symbios med er Moder Jord och även er Fader Himmel. Ni har hedrat och högaktat djuren och naturen som har fött er. Ni har samlat, jagat och fiskat, men ständigt med en vördnad, ödmjukhet och tacksamhet för era gåvor från Gaia. Ni har stått i kontakt med Den Högste liksom med mig och andra ljusväsen.

Känn in mina energier, känn det kristallina Ljuset som jag sänder till er alla på Jorden. Om det hjälper er så visualisera den vita hövdingen eller den vita örnen. Ta emot den kristallina healingen som i era kroppar väcker upp visdomen som ni burit i ert hjärta under en så lång tid. Det är dags nu att öppna minnesbanken. 

Det är dags nu, det är ofarligt nu för er att stå i er fulla kraft. Ingenting kan längre hindra er eller skrämma er till tystnad eller underkastelse. Ni är alla, män som kvinnor, hövdingar med stor makt, klokhet, kunskap och visdom. Det är dags att minnas, att ta på er örnens vita fjäderskrud och se allt från ovan. Inse att skådespelet/illusionen är över och njut av Kärleken ni hade som urinvånare och även har nu. Den stora Kärleken till Den Ende/Skaparen, till Moder och Fader Gud liksom till Gaia.

Låt allt på Gaia bli befriat från illusionen i denna stund. Det är NI som förändrar, det är er visdom som sätter allt i rörelse. 

Jag White Eagle står som sagt gärna till er tjänst närhelst ni ber mig om den kristallina healingen som transformerar allt, i denna Gaias underbara utveckling, metamorfosen som tar henne tillbaks till sitt ursprung tillsammans med hennes befolkning.

Jag är White Eagle. Ta emot min Kärlek Älskade Vänner.