14. Sanat Kumara om tvillingsjälar och själsfränder

06.09.2021


Sanat Kumara om tvillingsjälar 15 mars 2019 

(Kopierat ur min bok Uppdrag Jorden s. 147)

Den dag du finner din tvillingsjäl, vet du att det är så. Det finns inga tvivel i dig, din kropp och själ berättar för dig att så är fallet. Det är detsamma som att hitta den andra hälften av dig själv. Liknande tvillingar som utvecklas ur samma fysiska ägg i livmodern, s.k. enäggstvillingar. De vet ofta vad den andra tänker, har liknande intressen och egenskaper, skapar sig liknande liv även om de lever på skilda platser. De är som två kopior med liknande egenskaper.

Tvillingsjälar däremot är, förenklat beskrivet som två sidor av samma mynt. I begynnelsen var de en androgyn varelse, en helhet som skapades på planeten jorden genom evolutionen, genom celldelning och genom sin vilja till utveckling. När denna androgyna varelse ville stiga vidare i utvecklingsspiralen, inspirerad av gudomliga krafter, delades den i två delar. De två delarna hade olika energiladdningar, en hade positiv laddning och en negativ laddning. Dock inte vad ni jordbor avser med de orden, utan se positiv och negativ som polerna i ett batteri eller i er planets nordpol och sydpol. Eftersom allt är energi, samtidigt som allt som lever vill utvecklas, valde entiteten att delas. Tänk er myntets sidor som plus och minus, eller som ett batteri med pluspol och minuspol. Detta mynt eller batteri delades så att den ena hälften fick övervägande energier från minuspolen, alltså vad vi här kan kalla gudomliga kvinnliga egenskaper som känslor, kärlek och varande i nuet. Följande beskrivning är grovt förenklad:

Civilisationen Lemurien är ett exempel där de kvinnliga egenskaperna tog överhanden. Utvecklingen avstannade. Ett nytt försök gjordes i civilisationen Atlantis, där de gudomliga manliga egenskaperna tog överhanden med tankeverksamhet och aktivitet. Experimentlusta, ego och maktkontroll utvecklades starkt och Atlantis föll. Härskarmentaliteten har sedan kvarstått på jorden i många kulturer och resten är historia.

Alla ni människor har en tvillingsjäl, en andra hälft av motsatt kön som ni har delats ifrån. Ert hjärta delades itu, varför hjärtat har burit på en ständig saknad efter den förlorade halvan. Er tvillingsjäl lever antingen på jorden eller i en annan dimension. När ni möter er tvillingsjäl på jorden kan det vara ett underbart återseende och en känsla av helhet, att ni har funnit vad ni har sökt under hela ert liv och ofta under flera liv, det är helande. Men tyvärr, om ni lever i en kärleksrelation med er tvillingsjäl blir det alltför ofta en katastrof. För att rensa er karma, för att rensa allt ni bär på, provocerar ni fram känslor och reaktioner från varandra. Det resulterar i stormiga och ofta destruktiva relationer. Endast om dessa tvillingsjälar har kommit långt i sin själsliga utveckling och rensning kan förhållandet bli positivt. En relation som kollegor eller vänner kan vara givande och mindre dramatisk.

Minnet från händelsen när hjärtat delades i två bär de två halvorna alltid med sig. Dock, ju mer balans mellan individens kvinnliga och manliga sidor som har uppnåtts, ju mer balans blir det även i relationen liksom i alla relationer människor emellan. Nu, efter tusentals år med dominans av de manliga egenskaperna börjar alltfler dra lärdomar ur människans historiebank som omfattar krig och maktutövande av alla de slag. Ni är alla på väg att möta och förenas med er tvillingsjäl på ett högre, andligt och gudomlig plan i dessa dagar.

När du själv som individ har uppnått en balans genom att ta lärdom av dina livs erfarenheter, både som man och som kvinna då är du mogen för återförenandet i själ och hjärta. Då har du lärt läxan du är på jorden för att lära och är inte längre beroende av "din andra halva". Du är en Mästare över din egen själ som återser en annan Mästare. Ni är en syster och bror som återförenas i kärlek, frihet och glädje. Ni kan se tillbaks på er vandring på jorden och se att ni gjorde den i Guds Moders och Faders namn för att återföra er planet Gaia till ALLT SOM ÄR, till helheten i Universum.

Kjerstin: 

Tack för den vackra beskrivningen av tvillingsjälar. Alla har vi alltså en tvillingsjäl som antingen vandrar här på jorden eller befinner sig i en annan dimension. Tvillingsjälen är alltid av det motsatta könet.

Ibland möter vi människor av samma kön som liknar varandra både innan och utan. Eller upptäcker att vi tänker likadant och känner själslig samhörighet med någon utan att vara tvillingsjälar. Hur går det till att vi blir lika som syskon trots att vi inte alls är släkt?


Sanat Kumara berättar om själsfrände

Sanat Kumara mars 2019 

Alla har, ni och vi, en tvillingsjäl. Den har vi redan talat om och den är då av det motsatta könet.

Att det förekommer andra som är nära er själsligt och utseendemässigt har många av er upptäckt. Ni kan likna varandra till det yttre, men framförallt i det inre. Ofta har ni liknande erfarenheter och ibland exakt samma minnen från tidigare inkarnationer. Detta beror på att ni är komna ur samma själ och känner er därför som systrar och bröder, rent själsligt.

Ni kan dela minnen som er syster eller bror har upplevt. När ni ser på vad den andra delen av själen har skapat, t.ex. en målning eller läser en bok kan detta gå rakt in i er själ eftersom ni delar den. Ni kan ha många systrar eller bröder jorden över, levande i olika kulturer. Dessa "själens syskon" är alltid av samma kön, då själen är delad eller man kan säga "splittad" efter delningen i manligt och kvinnligt. Dessa möten kan berika er eftersom ni förstår varandra så bra. Själsfränder kallar en del er.

Namnet har inte stor betydelse, det viktiga är att ni förstår att ni ALLA på jorden är systrar och bröder på ett eller annat sätt, liksom ni har både bröder och systrar i den andliga världen. Se likheterna i stället för olikheterna mellan er alla på jorden, Fokusera på det gemensamma och förstå att i alla dina medmänniskor finns det lilla barnet, som kanske inte fick den kärlek det behövde för att växa och gro i kärlek och trygghet.

Döm ingen, älska din nästa såsom dig själv, oavsett om ni tänker lika eller inte. Du lär dig mer av att umgås med dem som du har svårt för, än med dina närmaste själsfränder. Livet är utveckling. Hoppas att du blev klokare av detta svar.


Kjerstin: 

Tack så mycket snälla du. Jag är nöjd med svaret och kan lämna funderingarna på själskonstellationer nu. Det känns som om tänkandet har tagit en del kraft. Livet är utveckling, tack för den påminnelsen!

Livet är som en spegel har jag upptäckt. Vi möter de personer eller händelser som vi behöver för att lära oss en ny läxa och utvecklas. Senast för ett par dagar sedan hade min man och jag en hetsig diskussion om vår gemensamma ekonomi. Detta för att jag tyckte mig ha tappat kontrollen över budgeten. Efter en natts dålig sömn insåg jag att det är just detta jag behöver lära mig nu, att släppa kontrollen. I dag har vi enats om ett system som känns rättvist för oss båda, samtidigt som jag bara behöver sköta min del


EN STOR KRAM
EN STOR KRAM