24. Jesus/Sananda om kärleksmetamorfosen

16.09.2021Jesus/Sananda via Kjerstin Sisilla 14 juni 2021

Jag är Sananda. 

Jag är glad över att komma fram i den turbulens som nu är runt jordens yta. Det är snabba kast - snabba väderomslag, många energier i omlopp, hårda vindar, olyckor och sedan århundraden dolda sanningar som kommer till ytan.

Gaia är mitt inne i den förväntade kärleksmetamorfosen. Kärleken och Ljuset drar upp så mycket till ytan för att även detta ska ha chansen att omvandlas till Ljus.

Håll ert Ljus Älskade vänner! Ni är inte ensamma. Vi, era många beundrare och hjälpare följer varje steg ni tar, varje andetag och varje tanke. Slöjan mellan oss är så tunn nu.

Vi, som är positionerade här och där i Universum, vi följer er med glädje och spänning. Både från andra galaxer, planeter, rymdskepp och från Agartha, jordens inre värld. En del av oss är också strategiskt placerade på jordytan, andra besöker den då och då för att sedan återvända.

Medvetenheten hos jordens befolkning i stort har höjts och fler och fler vaknar upp i varje stund och inser att allt inte är som det ser ut. Tillsammans med många länders ledning och media har ni alltför länge givits en falsk bild av verkligheten. Levt i en illusion, skrämda av både era förvrängda religioner, er korrupta ledning och i många fall även polis och militär. För att inte tala om kungligheterna och de rikaste familjerna av de rika, som alla lever på det fattiga folkets bekostnad.

Agartha, jordens inre värld är ack så annorlunda. Där lever man i fred, frihet och rättvisa. Många av er, kära Ljuskrigare har era själsfamiljer här. Jag säger här eftersom även jag har en stark förbindelse hit.

I huvudstaden Shamballah har många av er era familjer; era själssyskon, föräldrar och mor-och farföräldrar. Det är en kristallstad - som en gång i Atlantis på jordytan. Energierna är höga, allt är ljus, allt är kärlek. Alla är vänner, alla är kärleksfulla, liksom man är i hela stora Agartha.

Ingen har makt över någon annan. Alla är fria att göra vad de vill, så länge ingen annan blir skadad givetvis. Några väljer att bo i skogarna, i bergen eller intill havet och lever med djuren och naturen. Inte heller de behöver svälta eftersom den alltid lysande centralsolen ger solljus till grödorna var man så önskar och regnet faller i lagom mängd när och var det behövs. Inga naturkatastrofer förekommer, Gaias alla djur och växter lever ett lugnt och harmoniskt liv.

De som väljer att bo i städerna eller byarna har korta arbetsdagar och väljer själva vad de vill bidra med till gemenskapen. Det finns ingenting att gräla om eftersom folket accepterar varandras olikheter och gläds över andras idéer och utvecklande tankegångar.

Min, Sanandas, plats i allt detta är att deltaga i det "stora Ljusa Rådet", d.v.s. Vita Brödra- och Systraskapet. Jag och många med mig vandrar mellan dimensionerna när vi så vill. Liksom ni kan göra i vilken sekund ni så önskar. Mina Kära, gränserna suddas ut mer och mer för varje sekund, Himlarna öppnas nu när allt tungt rensas bort.

Rympskeppen går ner och upp här i Agartha, ibland i tät trafik, ibland mer sällan. Många av oss här är multidimensionella, vilket innebär att vi kan vara på många "platser" samtidigt. Jag är i mitt skepp Nya Jerusalem, jag är på sammanträden med Rådet i Shamballah, jag är hos var och en av er på jordytan när ni tänker på mig och när ni behöver min hjälp.

Jag älskar er alla så mycket och jag liksom änglarna och alla hjälpare på andra planeter och universa är med er.

MINNS att ni aldrig är ensamma.

Er broder Sananda