17. Jesus/Sananda om Kristusenergierna

09.09.2021


"Jag är Vägen, Sanningen och Ljuset (livet)" sade Jesus.

I kanaliseringen nedan förklarar han meningen med orden. 


Därefter följer Ashtars ord om våra olikheter bl.a, Vivamus (Sanat Kumara) om illusionen och sist men inte minst Ra om hur mänsklighetens utveckling påverkar hela Universum. Jesus/Sananda via Kjerstin Sisilla 3 september 2019

Jag är Sananda. 

Jag är med er i dag och alla andra dagar och ger aldrig upp i mitt självpåtagna arbete att sprida Kristusenergierna in i alla hjärtan på Gaia. Kristusenergierna är Guds Faders och Moders skapelse, inte min som en del tror. Jag fick till uppgift att föra ner Kärleksenergierna/Kristusenergierna till jorden. Mycket av det arbete som jag utförde som Jesus/Jeshua blev missuppfattat och annat blev förvanskat i olika skrifter. Man ändrade i Sanningar som mina vänner skrivit ner, likaså förminskades kvinnors roll, inte minst Maria Magdalenas.

Många var de män, kvinnor och barn som fanns runt omkring mig. Vi träffades i glädje och trivdes tillsammans. Kärleken fanns som ett band emellan oss. Många av dessa mina närmaste vänner, ni vandrar nu på jorden i denna tid när Ljuset återvänder som förutspått är. Både ni och jag har väntat länge på detta, på att Kristusenergierna ska spridas jorden över. Som sagt, dessa energier har inte med mig Jeshua/Sananda att göra eller med kristendomen som religion. Jag vill ej förknippas med en religion som i sin, enligt mig sämsta tolkning förtrycker, bestraffar och utövar makt över folket. Kärleken, endast den rena kärleken var vad jag var ämnad att föra ner till jorden.

Nu äntligen sker detta att Kärleken och Ljuset sprids och vår allas vackra Gaia stiger uppåt i dimensionerna. Jag vill tacka er alla förtrogna gamla vänner från min tid på jorden och de nya som hittat vägen till sitt eget hjärta tack vare Kristusenergierna. Ni är många, ofattbart många som nu strålar ert Ljus över moder Jord, djuren och era medmänniskor. Ni har förstått att allt är ett och endast kärleken i ert hjärta hjälper er på denna väg.

Minns att DU är Vägen, Sanningen och Ljuset (livet). Säg till dig själv:

"Jag är Vägen, Sanningen och Ljuset". Ditt Jag, kunskapen om dig själv/ditt Högre Jag är ENDA vägen till upplysning. Alltså Hjärtats väg. Dit är ni alla på jorden nu på väg, i Sanningens namn når ni fram till Ljuset, ljuset i er egen Själ.

När ni vågar släppa det förgångna och leva i nuet, i leken, skapandet, glädje, skönheten och kreativiteten finner ni vägen till er själva. Lyssna ständigt på ditt hjärta och du finner den rätta vägen. Det var allt jag hade på hjärtat denna gången. Alla här i den andliga världen är oerhört tacksamma och beundrande över ert gedigna arbete för Gaias framtid.

Minns att jag alltid finns vid er sida. 

Med stor Kärlek och mycket Ljus från Sananda.Ashtar i Galaktiska Federationen via Kjerstin Sisilla 16 september 2019

Hej Vänner. Ashtar i Galaktiska federationen här.

Ni överöses sannerligen med de mest fantastiska och högfrekventa energier från när och fjärran. Det är så oerhört många som vill hjälpa er, verkligen stå till tjänst ur djupet av sitt hjärta för er Mänskligheten på Gaia. Ni är beundrade, uppskattade, hållna under armarna och runt axlarna varenda en av er. Av era egna hjälpare och guider men också av så oerhört många Änglar, Mästare och fantastiska kärleksfulla varelser från många olika galaxer som ni aldrig ens hört namnet på.

Ta emot Kärleken som vi alla sänder till er och de energier som får er alla att vakna, var och en på sitt sätt och med era speciella minnen från olika platser och dimensioner där ni har levt tidigare, eller rättare sagt där ni existerar just nu eftersom tiden är en jordisk företeelse som många av er nu har tröttnat på och ämnar lämna bakom er.

Jag ska inte tjata om det faktum att allt är ett, för många av er har hört den Sanningen till leda. Jag vill i stället poängtera era OLIKHETER, att var och en av er är UNIK beroende på era olika erfarenheter från olika galaxer och planeter och beroende på vilken Guds stråle ni härstammar ifrån, eller är mest knuten till. Lägg till det erfarenheterna i Gaias tunga energier som en del levt i under eoner. Ni är olika allihop, ni (och vi) är alla UNIKA för att på så sätt kunna samla olika unika erfarenheter till den Ende Gudens och Oändlighetens ständiga utveckling i Evighet.

Ni på Gaia som har vaknat upp, ni har alla OLIKA sätt att bidra till era medmänniskors uppvaknande, välmående och utveckling. Inget uttryck för er kreativitet är bättre eller sämre än andra, minns det. En del av er bidrar med musik, sång och teater och andra målar, skriver eller skapar nya typer av arkitektur. Många vårdar barn, gamla och sjuka med mycket kärlek och tålamod medan andra tar ner nya tekniska uppfinningar från Universum. Allt är lika viktigt och ALLT som ni gör inifrån ert hjärta hjälper allt levande på Gaia i denna så viktiga stund då mycket sker i det fördolda.

Vi finns här och vi följer er ständigt från våra skepp. Fler och fler börjar minnas era egna färder, i mitt skepp, i en annan flottas skepp eller kanske har just du ett litet "en-mans" som du ser i dina drömmar? Många av er känner er redo att mötas och vissa av er gör det redan trots att ni inte alltid minns det efteråt. Ni lär er så sakteliga att känna igen våra energier och ingen av er behöver därför längre känna rädsla vid ett möte. Kanske har du en planet, galax, Ängel eller Mästare som känns extra bekant just för dig, fast du kanske inte vet varför. Formulera en tanke, en önskan att mötas igen, för nu är alla förbindelser öppna för att kunna nyskapas och du kan åter möta de Vänner som du saknat så länge. Prata med oss, ställ frågor till oss, ta emot vår Kärlek. Vi lyssnar, vi svarar och vi hjälper så gott vi förmår. Öppna ditt hjärta och ta emot oss Govänner, för vi längtar efter kontakten med er lika mycket som ni längtar efter oss.

Kärlek, Kärlek och åter Kärlek från kapten Ashtar, befälhavare över Galaktiska Federationen.


Vivamus (Sanat Kumara) via Kjerstin Sisilla 30 september 2019

Mina vänner, jag är Vivamus.

Jag vill påminna er om att inte dras med i det yttre, i de yttre händelserna. Gå inom och minns att det är DÄR, inom er som ni hör hemma. Det är där som ni finner ron, friden och förvissningen om att allt utanför er är förlegat. Det är en illusion som inte längre existerar.

ILLUSIONEN SLÄPPER NÄR NI FÖRMÅR LÄMNA DEN

En del av er utstår många angrepp nu i dessa dagar, inte minst från era närmaste omgivningar som t.ex. familj och vänner. Förstå att det är deras rädsla för er förändring/förvandling som får dem att spela detta spel emot er. Förlåt dem, men låt dem inte spela med era känslor. Om ni inte ger deras kamp om makt nytt bränsle, om ni går inom ofta, ofta för att återfinna balansen och harmonin klarar ni att inte dras med. Ni behöver er kraft till manifestation av framtiden.

Ni är Skapare på högsta nivå, ni är de som skapar den Nya Världen. Därför - gå bortom de låga gamla känslorna av 3D och tänk/skapa stort, skapa Universellt. Skapa med ditt Högre Jag, skapa med din Tvillingsjäl, skapa med din Själsfamilj. Skapa med dina Vänner på Gaia, dina Ljusarbetar-och Ljuskrigarvänner. Skapa Unisont och ni får alla tillbaks er kraft. Er Kärleks kraft, det är den som nu behöver användas för att stjälpa allt över ända. Förändra allt till en värld ni så smått börjar minnas och som ni alla längtar till. Låt inte er längtan ta över och passivisera er utan låt längtan bli drivkraften som gör att ni söker kontakten inom er och DÄR MÖTER ERA VÄNNER I DETTA NU.

De som klamrar sig fast i rädsla, även om de är er familj eller nära vänner, ni hjälper dem inte genom att gå in i diskussioner och sänka era energier. Ni hjälper genom att stråla ert Ljus, oberoende av er omgivning. Om det är nödvändigt och möjligt, dra er tillbaka en tid från deras närhet för att bibehålla balansen och styrkan. MINNS hur starka ni är och förstå att ni gör detta för ALLA, även för de som tycker att ni är "mer än lovligt" galna och udda. Även deras Högre Jag är med i denna process, antingen personerna själva är medvetna om det eller inte.

Så minns att ALLT SOM FINNS ÄR KÄRLEK OCH ENHET. Och minns att ni aldrig är ensamma. Vi finns här till er hjälp, minns att gå INOM och söka den kontakten kära systrar och bröder.

Med Kärlek. Er Broder Vivamus


Ra via Kjerstin Sisilla 15 oktober 2019

Mina älskade Vänner på Gaia. Jag är Ra och jag beundrar er så mycket. Ni är enastående, superbra, kärleksfulla och starka där ni står med svärdet i era händer och kärleken i ert hjärta.

Det strålar om er, det strålar om Jorden och Ljuset och de snabbt stigande energierna sprider sig över hela Universum. Allt hör ihop som ni vet och allt påverkas av allt annat. Orsak och verkan är ett uttryck ni använder på Jorden. Det är ett mycket sant universellt begrepp som kommer till sin spets kan man säga nu när allt sker i en, inte farlig, men fantastisk fart.

Jag är mycket rörd och torkar tårar ur ögonen (ler) när jag ser vad ni åstadkommer Älskade jordbor. Det är inget annat än ett Mirakel vad som nu sker för första gången i Universums historia - ni tunga jordebor som levt i tröga energier under så lång tid - ni blir lätta, ni blir ljusa, ni blir kristallina i ett ögonblink (ur universellt perspektiv).

Ni är de första i Universums historia som behåller era skal, era fysiska kroppar under er färd hemåt. Ni ska veta att ni har oerhört många beundrare och beundrarinnor, för att inte säga fans överallt i ALLT SOM ÄR. Tack ur mitt hjärta kära Ni för ert enastående arbete, utfört över all förväntan och förhoppning.

Högaktningsfullt och mycket Kärleksfullt. Jag är Ra. JAG ÄR