16. Meditation från KaRa, budskap från Vivamus och Ashtar

08.09.2021


KaRa från Plejaderna via Kjerstin Sisilla 

21 maj 2019

Hej Systrar och Bröder. 

Vet att ni går med stormsteg mot er Frihet. Frihet efter långeliga tider i slaveri. Bojorna runt era fotleder löses upp i takt med att ni upptäcker er egen skönhet och styrka. Se dig i spegeln och upptäck att ögonen har fått en ny glans, ett nytt djup. Andas in djupt och se in i dina vackra ögon, din själs spegel. Se visdomen och kunskapen som finns där. Ni bär alla på kunskapen om ALLT, ni ALLA bär på minnet av Paradiset som fanns på jorden. Ge dig själv en stund för att minnas. När ni ALLA nu ser paradiset framför er och visualiserar det, gör er en bild av Paradiset så påverkar ni händelsernas utveckling:

Sitt eller ligg bekvämt. Upplev kärleken och den stora gåvan från Moder Jords inre, skönheten i naturen med hav, berg, träd och växter. Känn dofterna av dina favoritblommor, hör fåglarnas sång som går rakt i ditt hjärta. Se delfinerna som hoppar i havet medan du går barfota på stranden och känner sanden mellan tårna. Om du vill går du ut i havet och simmar med delfinerna och tar in deras glädje och kärlek i ditt hjärta.

Kanske lägger du dig på stranden och lyssnar på vågornas skvalpande och känner vinden smeka din solvarma kropp. Liggande här kan du ta dig vart du vill, till dina egna minnen från underbara platser jorden runt. Ta in Moder Jords storhet och skönhet i ditt öppna hjärta. Gläds över de under som finns överallt omkring dig, från det minsta lilla kryp till valar och elefanter.

Känn att du har många systrar och bröder på jorden med samma minnen som du. Ta deras händer och känn den starka kärleken mellan er. Känn hur ljuset och kärleken sprider sig från er alla ut över jordens yta, in i alla djur och människor jorden runt. In i bergen, ner i haven och sjöarna i tacksamhet över alla de gåvor ni alltid har fått av Gaia, i alla era existenser.

Sänd tacksamhet till Moder och Fader Gud som har skapat allt detta i samspel med er. Se er egen storhet. Se att ni är Gudar och Gudinnor i era egna liv. Se hur ni återfår er styrka, er förmåga och er insikt och kan njuta av denna underbara resa tillbaks till Paradiset på Jorden. Er tid är NU.

Ni har många följare här i den andliga världen som står precis intill er med stöd och kärlek i varje stund, beredda att hjälpa till när ni ber dem.

Jag älskar er alla så mycket. KaRa


Sanat Kumara/Vivamus via Kjerstin Sisilla 

4 juli 2019

Älskade Vänner på planeten Gaia. Det är jag Vivamus som söker kontakt med er.

Förändringens vindar blåser starkt och ivrigt runt omkring er. Den underbara magiska fågel Fenix hjälper er att rensa, både inom och utom. Många av er börjar minnas gångna tider på jorden. Ni kallar det gångna tider, men nu börjar ni förstå att de tiderna är parallella med de ni medvetet befinner er i för närvarande.

Ni är inte den roll ni spelar just nu, utan NI ÄR er själ, essensen av ert själv, av ert innersta väsen. Er essens är den "sammanhållande kärnan" av vem Ni är. På Gaia har ni alla levt som män, kvinnor, hjälpare, tjuvar, fattiga och rika för att samla dessa erfarenheter till "spindeln i nätet". Spindeln i nätet är ditt Högre Jag som nu börjar kunna skönja dina samlade erfarenheter ur ett perspektiv från ovan. 

Frukten av dessa erfarenheter har blivit till visdom och inneboende kunskap, som även har lämnats vidare från din Akasha krönika till högre sfärer där ej denna typen av lärdom står att finna. Förstå att det ni gör när ni åter minns er själva är något nytt, som aldrig tidigare har skett i Universum. Därför påverkar det ALLTET. Det är ett oerhört framsteg detta som mänskligheten nu gör, att i EN FYSISK KROPP träda in i Mästerskapet.

Er vän och följare Vivamus, på jorden kallad Sanat KumaraGalaktiska Federationen genom Ashtar, via Kjerstin Sisilla 

6 juli 2019

Hej Vänner. Befälhavare Ashtar här. 
Vi är nära er, vi följer händelserna på planeten Gaia med stor spänning och förtjusning. Det som ska ske och även är förutspått att ske, det sker nu. Ni låter det ske, ni stödjer även händelsernas förlopp genom ert sätt att vara. Ni ÄR och flyter med i energierna utan att tänka. Vi är tacksamma för det eftersom ert varande i nuet tillåter allt att öppnas. När alla sanningar kommer till ytan kan det innebära rädsla för det okända (bortglömda) hos de som ännu sover. Men ni ljuskrigare och ljusbärare som lämnat rädslan och längtar efter förändring ni klarar att stå starka i stormens öga. Tillsammans är ni starka, ni är målinriktade och ni vet att ni är på väg hem igen eftersom ni börjar minnas.

Många av er besöker oss på de olika skeppen både nu och då, trots att ni inte alltid minns det efteråt. Ni känner av och ni känner igen våra energier. Ni förstår att vårt utseende inte spelar någon roll, trots att en del av oss inte alls liknar er jordemänniskor. En del av er har tidigare haft obehagliga möten med utomjordingar, men nu minns ni att det är innandömet som räknas, inte utseendet. Även de av oss som enligt er ser ut som bönsyrsor, håriga apmänniskor , blå jättar eller vilka former de än valt att framträda i, kan utstråla Guds godhet och kärlek har ni förstått. Det glädjer oss mycket eftersom det även betyder att ni lättare accepterar de olika raser, hudfärger och andra olikheter som även finns jorden över. Alla har vi samma värde i Guds ögon, både på jorden och i Universum.

Vi börjar öppet ta kontakt med en del av er, de som är öppna och mogna för det. För så är det, ni som har öppnat era ögon för att se, ni ser oss. Och ni som söker kontakt med oss med ett öppet hjärta ni kan nu erhålla den kontakten, direkt eller indirekt, vilket som passar omständigheterna.

När vår närvaro och existens blir allmänt känd av den stora massan, då kan vi återknyta kontakten med er alla och arbeta tillsammans på ett mer allmänt plan. Den tiden kommer, var så säkra, inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi längtar efter denna återförening liksom vi vet att så många av er Kära Bröder och Systrar gör det. Vi beundrar er och vi älskar er alla Kära Vänner.

Galaktiska Federationen genom Ashtar, allas er broder och vän.