45/3. Det kom ett budskap 

21.11.2021

Vi är aldrig ensamma - vi är alltid tillsammans

(Numreringen av inlägget beror på att jag I DAG juni 2022 - upptäckte att jag hade TRE inlääg med nr 45...)


Kanalisering från mitt Högre Jag, 21 november 2021

Det är dags nu mina Vänner! Det är dags att stå i sin fulla kraft. De minsta och mest betydelselösa ska bli de största, som bland andra Yeshua (Jesus) föresåg.

Sanningen segrar som alltid. Den enda Sanningen som finns är Kärleken. Kärleken är enaren, kärleken är den som får er att minnas att ni aldrig, aldrig är ensamma. Det är omöjligt att vara ensam eftersom du alltid, i varje stund, är knuten till Gud Skaparen. Oavsett vad som händer i ditt illusoriska liv på jorden så är just Du alltid i Guds närhet eftersom ingen annan existens existerar - allt annat är som du vet en konstruerad illusion eftersom Skaparens önskan är utveckling.

Eftersom allt är skapat av Skaparen, liksom Du själv, har du nu till fullo utfört Gud Skaparens önskan - att Gaia efter denna långa utvecklingstid, långa hårda skola, ska stiga upp i Ljusets Högre sfärer.

Många profeter, visa män och kvinnor har genom årtusendena försökt att på olika sätt framföra Sanningen. Sanningen om Mänsklighetens storhet. Ni är alla Gudar, ni är alla lika nära Gud/Källan och är därmed Gudomliga.

De som genom historiens gång har prövat er kära Ni, många av dem har även de vänt sig till Ljuset, eftersom det alltid finns möjlighet till förändring, till omvändelse och förlåtelse. Detta gäller oavsett vilka, i era ögon, vidriga handlingar som utförts.

Däremot, för de som trots det fantastiska Ljusets/Kärlekens energier som strömmar i strid ström ner över Gaia, de som ändå inte kan se Ljuset och uppfatta Kärleken, de är nödda och tvungna att lämna i denna stund, för vidare utveckling av sina själar på annan plats.

Nova Gaia, den Gyllene Planeten, återskapas nu till vad hon är ämnad att vara. Er gåva till Gud Skaparen och därmed till er själva. Ni är Skapare - ni alla Människor tillsammans har gjort detta möjligt - ni omvandlar genom att vakna fullständigt till Ljuset och Kärleken - denna planet till Nova Gaia.

Det går snabbt nu. De som haft den illusoriska makten över er i årtusenden, de har förlorat den helt och står där avslöjade i sin nakenhet. Slöjorna "far bort med Västanvinden" och allt träder fram till allmänhetens/mänsklighetens beskådan. "Kejsaren är naken".

Älskade, ta hand om er och era medmänniskor i denna omvälvande stund.JAG ÄR - TACKSAM för detta meddelande från mitt högre jag <3 <3 <3