98. Tankar om Bibeln

17.06.2022
Roslin, Skottland 2016
Roslin, Skottland 2016

Vad togs, förutom Enoks bok, bort eller förändrades i Bibeln? 

"Kyrkomötet i Nicaea (sammankallat av Kejsar Konstantin den store år 325) var det första ekumeniska (världsomfattande) kyrkomötet. Syftet var att skapa en gemensam troslära för hela kristenheten. Detta kyrkomöte fastställde kyrkans lära om Jesu Gudomlighet.

På kyrkomötet fastslogs att Fadern och Sonen var av SAMMA natur och inte endast av liknande natur. Treenigheten ( Fadern, Sonen och den Helige ande) blev kyrkans uppfattning.

Arianismen, tron att Jesus var skapad av Gud, d.v.s. att Gud fanns före Jesus avvisades som kätteri (villolära) och bestraffades därför.


Egna tankar

1) TREEINIGHETEN ÄR EN PERFEKT IDÈ AV DE STYRANDE - Om Jesus är av SAMMA natur som Gud är han alltså ouppnåelig för oss arma små människor på jorden. 

Även den svenska "Jante-lagen" har måhända sitt ursprung från den tanken: "Du ska inte tro att du är något". Vi ska inte tro att vi arma människor har kraft inom oss själva. Vi ska inte tro att vi kan tala, varken med Gud eller Jesus, för då vore vi ett hot mot de som vill styra världen. 

Enligt mig föddes Jesus/Yeshua till jorden för att han hade ett uppdrag att utföra - att hjälpa mänskligheten genom att föra ner Kristusenergierna till vår planet. Genom dessa kärleksenergier förstår vi lättare att döden inte finns - endast oändligheten eftersom ALLT ÄR ETT. Denna nedladdning gjordes gissningsvis med hjälp av den Helige Ande, men Jesus som person var en Människa tror jag, dock betydligt mer bildad och kärleksfull än de flesta...2) KVINNOROLLEN

I bibeln "gjordes" Maria Magdalena, en kvinna med mycket kärlekskraft och stor visdom, om till en sköka/hora. Även det en strålande idé, för att vi kvinnor ska förstå att vi är helt utan kraft eller makt att påverka vårt eget liv... Av tradition har, inte så långt tillbaks i tiden, starka och visa kvinnor bränts på bål eller dränkts, därför att naturligtvis var de häxor! Utnyttjandet, plågandet och dödandet av kvinnor har enligt mig pågått sedan Atlantis fall. (Blogginlägg n:r 28-35 handlar bl.a. om Atlantis)  

Jag minns min stora förvåning, frustration och ilska, då jag som tonåring i 60/70-talets Sverige, upptäckte att män och kvinnor inte fick samma lön för lika arbete. En period diskuterade jag detta med killar på fester m.m, vilket gjorde att jag kallades både "grupp 8" och "Rödstrumpa". Tänk, det faktum att kvinnor har lägre lön kvarstår femtio år senare - i "det jämställda och demokratiska Sverige". Hur är det möjligt? 

Trots denna ilska på män har jag (även) under detta liv ideligen försatt mig i situationer där jag varit beroende av män på olika sätt. Först nu har jag förstått att det var jag själv som gav bort min kraft - därför att jag inte trodde på den. Eller mindes att jag hade använt kraften i tidigare inkarnationer... I dag känner jag mig fri och vågar stå upp för det jag tror på.


3) SKULD OCH SKAM

Tänk - Jesus offrade sig på korset för våra synders skull. En "perfekt agenda" är naturligtvis denna känsla av skuld och skam som vi "syndare" bör känna vid anblicken av Jesus som finns uppspikad och blödande på korset i många kyrkor. Kanske var det just uppståndelsen som Jesus ville visa oss, att döden inte existerar?

Enligt mig har många religoner, präster och sekter - världen över och tiderna igenom - lagt skuld och skam på "folket" på många olika sätt. Detta samtidigt som somliga av dem själva ägnat sig åt grova synder som satanism och liknande. 

Jag har själv återupplevt sådana händelser  - läs gärna mitt inlägg nr. 11 "Välj rädsla eller Kärlek" om Alice i Underlandet vars tid och plats jag, med mina andliga guiders hjälp, gjorde en "astralresa eller tidsresa" till för att uppleva. Jag berättar även om detta och om andra upplevelser och "resor" i andra dimensioner, platser och tider i min bok Uppdrag Jorden".


4. REINKARNATIONSLÄRAN togs även den bort från Bibeln. 

Rädslan för döden som det definitiva slutet på livet, gjorde "den stora massan" snäll och foglig. Att ständigt vara rädd gör att övriga känslor blockeras, en kunskap som makthavarna verkar ha haft i alla tider.

Mitt eget liv, varav 56 år i total rädsla för allt inklusive döden, bevisar åtminstone för mig att detta är sant. Sedan 2011 har jag fått mycket hjälp för att kunna bearbeta och transformera mina olika rädslor. Som genom ett "trollslag" försvann dödsångesten som jag alltid hade burit på!


TACK för att du orkat läsa mina funderingar och "vindlingar" på temat som i slutändan kanske blev CENSUR? Det verkar som om Bibeln förändrades och censurerades för att vi - folket - skulle känna oss maktlösa och rädda. 


Vikmanshyttan 2022
Vikmanshyttan 2022