15. Änglar och Mästare - egna upplevelser och kanaliseringar

07.09.2021

Kanaliseringar från Änglarna och S:t Germain


Änglar, Mästare och guider finns alltid runt omkring oss. 

För att mästare, änglar och guider ska ha rätten att ingripa i vårt liv behöver vi be om hjälp ur vårt hjärta. Vi har vår fria vilja och kan självklart frånsäga oss all hjälp. 

Jag tror att rädsla är den största och kanske enda bromsklossen, som gör att kontakten har svårt att öppnas. Eftersom jag har levt i total rädsla i över 55 år är vet jag hur rädslan effektivt täpper till kanalerna till de högre världarna. Det kanske är därför Ärkeängel Mikael är den ängel som jag haft mest kontakt med. När jag  bearbetade rädslan inom mig bad jag honom ofta om hjälp.

Nedanstående är mina personliga upplevelser av änglar, ingen vetenskaplig studie. Därför beskrivs bara ett fåtal av de många änglar som finns i Universum.


Änglar 

Ärkeängel Gabriel

upplever jag som guld, liksom energierna som tillhör Sananda, Jesus högre jag. Jag har svårt för att skilja de energierna åt. De utstrålar för mig frid och framförallt ren kärlek, Kristusenergier. När jag tar emot stark healing upplever jag dem ofta. Likaså hjälper de gärna till att sända healing, speciellt till de som behöver hjälp att öppna sina hjärtan och även till Moder jord.

Be Gabriel eller Sananda, Jesus högre jag om hjälp när du vill känna Guds/Källans kärlek, att du är älskad precis som den du är (inte för dina prestationer). Om du vill sända ovillkorlig kärlek till någon annan hjälper de också till.


Ärkeängel Rafael

visste jag ingenting om. På somrarna brukade några av grannens får beta i en hage intill huset där jag bodde. En gång var ett lamm döende. Jag satt där med bagglammet i famnen och bad änglarna om hjälp. Då kom en starkt grön energi, som ett vackert smaragdgrönt sken, ner mot lammet och mig. Jag tänkte Rafael i samma stund som ett guldfärgat sken uppifrån bekräftade att lammets själ hade hämtats dit där den hör hemma. Sedan dess är Rafael med ibland när jag sänder healing, speciellt när det gäller djur.


Ärkeängel Metatron

Han/hon kallas för Guds ängel. Att få healing av Ärkekängel Metatron är som att vaggas i Guds famn. Där finns endast alltomfattande kärlek och guldfärgad healing.


Ärkeängel Mikael

När jag sände healing till en kamrat som mådde psykiskt dåligt materialiserades plötsligt Ärkeängel Mikael framför mig. Jag visste att det var han eftersom jag kände igen energierna.

De senaste åren har jag fått mycket healing i mitt tidigare stängda hjärta. Ibland har det gjort så ont att jag har blivit rädd. Då har jag bett Mikael om hjälp.


Andra änglar

När jag gav distanshealing till människor upptäckte jag att en liten rosa "tjejängel" ofta hjälpte till. Jag kunde se henne arbeta med olika chakran. För mig har den rosa ängeln också en stark koppling till naturen och djuren.

Ibland upplever jag en liten ängel med starkt citrongul energi. När jag tänker på Agartha, jordens inre värld, kan jag se henne framför mig dansande runt på ängarna bland blommor, älvor och ljusalver.

Jag förstår att det finns många, många fler änglar än de som jag hittills har lärt känna. Det sägs att vi alla dessutom har en egen skyddsängel som följer oss genom liven. Många barn en naturlig kontakt med både änglar och naturväsen.


Kanalisering från Änglarna via Kjerstin Sisilla 26 september 2019


Vi är kollektivet av Änglar. Vi finns med er i varje stund.

Vår intuition är stor liksom den kärlek som vi förmedlar till er, Guds Ljus och Kärlek, Kristusenergiernas välsignade vibrationer.

Vi ger er healing där ni bäst behöver den i era trötta kroppar och vi ger er kärleksenergier direkt in i era hjärtan eftersom de nu kan ta emot allt starkare doser av den värdefulla varan. Ibland väcks känslor som rädsla eller ilska hos er, dras upp till ytan av kärleken, men den löses upp och försvinner genast när ni har noterat känslan. Det går så lätt nu, så lekande lätt för er att rensa det sista av tyngden som ni har burit inom er. Så var inte rädda för känslorna, de hjälper er att transformera/förvandla ALLT till LJUS.

Vissa av er kan känna smärta på olika ställen i kroppen eller kanske kramper/sammandragningar som kommer och går. Det är processer som pågår i era kroppar, metamorfosen/förvandlingen av era celler till kristallina former. Det kan kännas som de sammandragningar man får vid barnafödande, den process som hjälper barnet att färdas i förlossningskanalen. Vi associerar till den processen när vi i dag ser att ni är många, många som är mitt uppe i denna födelseprocess. Födelsen av den nya Människan, Nya Gaia och Den Nya Gyllene Eran.

Vi hjälper även djuren som har en liknande process, även de bearbetar allt gammalt för att återfinna sitt "gamla Jag", antingen sin gruppsjäl eller vad gäller vissa av era husdjur och andra som är nära er själsligt, att faktiskt återfinna sitt Högre Jag tillsammans med er. Ärkeängel Rafael är den av oss ärkeänglar som alltid värnar extra om djuren. (Här får jag Kjerstin, kramper i magen och tryck i tiningarna. Jag ser guldfärgade energier, vackert smaragdgrönt och känner närvaron av Ärkeängel Rafael)

Så älskade vänner släpp in oss, släpp oss nära er och försök vila en stund medan ni tar emot vår helande kärlek. Vi är många och vi kan ge er var och en, healing precis där ni behöver den som bäst. Vi hjälper er att komma i BALANS, så era kroppar och själar förmår ta emot än mer ljus och Kärlek när ni nu träder in i er Nya Värld där ni redan manifesterar fred, frihet och rättvisa för alla på Gaia. Ni gör det i olika former eftersom ni, liksom vi, är olika och har förstått att ni så får vara. Du känner i ditt hjärta hur just Du ska "dra ditt strå till stacken" för att bidra på bästa sätt till det framtida livet på Gaia - ett liv i Ljus och Kärlek.

Vi älskar Er alla väsen på Gaias yta.

Änglarna.


Kanalisering från Ärkeängel Mikael via Kjerstin Sisilla 13 oktober 2019

Jag är Ärkekängel Mikael. 

Kära vänner och Ljusets krigare. Tack för att ni tillsammans har svingat Sanningens svärd. Inga osanningar kan längre gömma sig i hålorna, allt dras nu fram i Ljusets och Kärlekens läkande energier.

Ni har en omvälvande tid framför er så håll i hatten och framför allt, håll Ljuset! Var i ert hjärta och håll Ljusets fana högt när nu förändringens vindar drar fram över Gaia. Hon har väntat på detta så länge, liksom ni. Nu är tiden inne, fågel Fenix flyger över jorden med fart, fläkt, kärlek och förändring/omvandling. Allt omvandlas nu i rask takt mina vänner. Till en början kanske omärkligt till det yttre, men snart nog lättar dimmorna och ni ser vad ni skådat tidigare men som de flesta av er har glömt, tillfälligtvis.

All min kärlek och beundran Älskade vänner. Jag Ärkeängel Mikael finns alltid vid er sida.


Andliga Mästare 

White Eagle

är en kraftfull andlig energi/kraft. Han har en stark knytning till urbefolkningar och shamaner. För några år sedan var jag på kurs hos en konstnär som målar bilder ur naturen och även en del indianmotiv. Bredvid konstnären såg jag White Eagle. Han visade sig som en gammal indianhövding med stor vit fjäderskrud och vita kläder. Energin han utstrålade var full av visdom och kärlek. Jag blev så rörd att tårarna rann. När jag hittar vita fjädrar tänker jag på White Eagle och på jordens urbefolkningar.


Sanat Kumara 

presenterar sig själv här i bloggen och i min bok Uppdrag Jorden genom sina budskap. Det enda jag kan lägga till är att han (enligt mina upplevelser) är bror till Sananda Kumara som är Jesus högre jag. Båda är medlemmar i Vita Brödra- och Systraskapet, även kallat De Vises Råd. Jag tror att Sanat Kumara hette Vivamus när han levde på jorden för mycket, mycket länge sedan. 2019 började han tala till mig med det namnet. 


S:t Germain

är en andlig gestalt som har betytt och betyder mycket för mig. Under healingkursen och genom mitt fortsatta arbete med healing har jag lärt känna hans energier väl. Jag ber ofta S:t Germain om hjälp med den violetta flamman när jag vill förmedla healing eller om en eld är svår att tända. I healing hjälper den lila flamman till att lösa upp och transformera/omvandla gamla känslominnen och därmed göra oss fria från dem. I min egen bearbetning har jag fått mycket hjälp av den mörklila starka healingen. Vill du ha hjälp med att släppa det gamla så be ur ditt hjärta till S:t Germain om hjälp.Kanalisering av Mästaren S:t Germain via Kjerstin Sisilla 11 juli 2019

Mina Vänner. Jag är S:t Germain. Den Gyllene Tiden är här. Ni gör alla ett enastående arbete som orkar hålla Ljuset i era hjärtan. På så vis sprider ni Kärleksljuset/ Kristusenergierna vidare till andra. Som ringar på vattnet sprids budskapet vidare till mänskligheten jorden över. Ni ska veta att ni Ljusbärare och Ljuskrigare finns jorden runt i alla tänkbara olika länder, religioner och miljöer, allt efter vilka val ni gjorde inför denna inkarnation.

Ingenting kan längre hindra planeten Gaias helande och uppgång i högre sfärer eftersom den resan redan sker för fullt. Ingenting kan hindra att rättvisan och kärleken segrar eftersom allt detta sker i denna stund. De som av en eller annan anledning väljer att inte följa med på detta Kärlekens tåg, de kliver av och fortsätter sin utveckling mot Skaparens Gudomlighet på annan plats. Alla väljer utifrån sin fria vilja och det är som det ska vara.

En kort tid av yttre kaos kan uppstå när Gaias jämvikt återställs. Ni kommer snart att uppleva hur allt balanseras jorden över. Hur orättvisor utjämnas genom en ny ekonomi och ett nytt penningsystem. Hur ni alla engagerar er alltmer i era medmänniskor som i dag lever under utsatta förhållanden. Hur ni förändrar världen genom ert tankesätt i relation till djur och natur för nu får ALLA insikten att er underbara planet Gaia är en levande organism.

Ju mer ni förmår leva i ert hjärta, ju snabbare går denna övergångsfas som leder till er högsta lycka, med många kära återföreningar med gamla vänner och många kära minnen från "andra platser och tider" som återvänder till er.

Det är många, många som följer er från Galaxer både nära och fjärran eftersom ert storslagna arbete ger ett resultat med stor genomslagskraft i hela stora Universum. Även i Agartha, jordens inre värld, väntar era vänner på att få en närmare och mer allmän kontakt med er.

Misströsta inte om ni någon gång har vad ni kallar en "dålig dag" eller stund. Det må vara fysiskt eller psykiskt. Betänk att hela ert cellulära system omvandlas till de nya höga energierna. Minns att det är ert gamla Jag som ni återfår. Ni återgår alla till er Essens, DEN NI ÄR I ER SJÄL. Den som samlat alla årtusendenas kunskap som nu återvänder till er i denna inkarnations vackra skapelse. Många av er är trötta eller känner er gamla och skröpliga i kroppen, men själen/ert Jag är odödlig och evig. När Gaia och ni renas i era kroppar och gifter och annat som kropparna har utsatts för försvinner, återfår ni de friska kroppar som ni önskar. Redan nu kan ni lätt be någon av oss om extra hjälp med healing när ni behöver det. Sananda här bredvid mig är som ni vet bra på healing, liksom agartherna, jag själv och alla andra här i de högre sfärerna.

Jag sänder mitt helande lila ljus och all min kärlek till er beundrade Vänner.

Er vän S:t Germain.