95. Det är en stor och vacker stund

16.05.2022


Onsdag 25 maj 2022


Älskade Ni "osynliga", älskade Ni kärleksfulla hjälpare!

Vi klarar det, våra kroppar "står pall" för de fantastiska energier som de för närvarande överöses med!

Vi har fått så mycket hjälp med att bearbeta, transformera och släppa allt gammalt, allt mörkt, tätt och nedtryckande.

Nu är vi redo att förenas med våra Högre Jag och åter minnas vilka vi ÄR. Därmed förenas vi även med er kära hjälpare, "utomjordingar" från en annan dimension. Vi är alla bröder och systrar, således känner vi varandra redan mycket väl!

Tillsammans arbetar vi nu, vi Människor på jorden och "ni som är vi", eftersom vi alla är ett. Alla är vi, med eller utan fysisk kropp, lika nära Urkällan, d.v.s. vår Skapare/Gud.

Vi är alla skapade, men vi är också alla STORA SKAPARE, eftersom vi djupt inom oss har alla Gud Moders och Gud Faders kunskaper/"minnesfrö-atomer".

I våra små "minnesfrön" som finns lagrade i vårt DNA sedan urminnes tider, har vi kunskap om ALLT som finns - på Jorden, i Universum liksom i hela stora Omniversum. 

Dessa kunskaper väcks nu upp!

"Så som i himmelen så och på jorden"

NU sker denna omvandling, denna "uppgradering" av Mänskligheten tillsammans med vår älskade planet Gaia som stiger upp i de högre dimensionerna tillsammans med oss.

"Evolutions-cirkeln" är sluten - Gaias metamorfos/omvandling SKER NU!

Det är en stor och vacker stund.