85. Gud Moder 

12.03.2022
Frustuna augusti 2016, K.W.
Frustuna augusti 2016, K.W.


Moder Gud via Kerstin Sisilla 10 mars 2022

Älskade barn på Jorden. Jag är er Moder, er egen Gud Moder, även jag en skapelse av Skaparen/Gud Källan. Jag är skapad för att bringa Kärlek och Gudomligt liv i allt som existerar. Jag är den som föder nytt liv, jag är den som i samråd med Gud Fader och med kraft från Den Ende Skaparen/Källan skapar nytt liv i det Universum ni känner, liksom i andra Universa.

Jag gläds innerligen i dag då Ljuset åter strålar ner med full kraft till er vördade planet Gaia, som nu "återuppstår" och åter blir vad hon var tänkt att bli och en gång var.

Älskade barn, människor på jorden - ni ser nu enhet istället för dualitet och splittring. Ni ser "bakom kulisserna" - allt blir avslöjat av er, men nu inte för att straffa utan för att ENA.