71. INTRO 6

20.01.2022

1) Vi är alla drottningar och kungar

2) Sanat Kumara om Paradiset på jorden

Eftersom jag tror att det svåraste vi har att tampas med är att älska oss själva så vill jag dela med mig av nedanstående budskap.


Ur min bok Uppdrag Jorden:

"En morgon var det som om små korta blixtar jobbade i kroppen. Healing-energierna brukade annars kännas vågformade. Energierna jobbade i Solar Plexus och leverchakrat. Andra liv bearbetades och transformerades i snabb takt. I slutet av den långa healingstunden fick jag till mig följande ord:

Jag är drottningen, jag är min själs drottning.

Jag är drottning över min själ.

Jag är hel, alla liv finns med mig, i mig, i min själ.

Jag är värdefull, jag är bäst på att vara just Jag.

Jag är drottningen i mitt liv.


Jag brukar numera säga till barn och tonåringar som har låg självkänsla:

"Du är bra som du är. Du är bäst på att var just Du".


Budskapet om drottningen är så sant, så sant. Vi är alla kungen eller drottningen i vårt eget liv. Vi har alla olika egenskaper och förmågor med oss från universum, från vårt ursprung.


Övning

Läs budskapet om drottningen (här ovanför) långsamt minst fem gånger. Om du är man så byt ut Drottningen mot Kungen :) Blir du gråtfärdig så läs budskapet fem gånger till. Upprepa på så sätt tills du förstår att det är sant. 

Sug i dig sanningen om din egen kraft och suveränitet.


Glöm bort det någon kanske har sagt om att du inte kan sjunga, måla, dansa, räkna eller vad du än fått höra som begränsar dig. Glöm jantelagen, religioner eller föräldrar som har skuldbelagt dig.

Gud, Skaparen/Källan älskar dig precis som du är. 


DU ÄR UNIK OCH DU ÄR ÄLSKAD


Fundera en stund över om det är något i ditt liv som du behöver förändra, för att må ännu bättre än vad du gör i dag. Eftersom Du är Kungen/Drottningen i ditt liv så har du också rätten att leva ditt liv på det sätt som du vill. Du har ett ansvar för att se till att du mår bra. När du mår bra har du lättare att älska dig själv fullt ut och kan då också ge kärlek till andra."


Sanat Kumara om Paradiset på jorden

18 februari 2019

Det har förekommit frågor om inre jorden. I inre delen av er planet Gaia, har ni kontakt med Allt som finns. Där finns allt i Universum representerat, liksom allt på jordens yta. Ni känner till ordspråket "Så inom, så utom" eller hur? Och "Så som i himmelen, så ock på jorden". Ert ursprung finns i jordens inre, hemligheter om er själs livsresor finns där likaså och sanningen om Gaias skapelse. I den har ni människor varit mer delaktiga än ni vet.

Sanningarna är nu på väg upp i ljuset. Det är dags för hela mänskligheten, utan undantag, att stå i er själs ljus, stå i er fulla kraft. All kunskap ni behöver för det har ni inom er, som ni har hört många gånger nu (ler)

"Så inom, så utom": I det ögonblick som ni inom er förstår sanningen om er egen storhet och styrka då FINNS den också där utom er, i er yttre värld.

"Så som i himmelen så ock på jorden": När denna process sker just i dessa dagar, skapar ni därigenom himmelriket/Paradiset på er egen planet. Ni behöver inte sakna "Gud, Kristus eller den helige Ande" eftersom ALLT FINNS INOM ER.

"Sök och ni ska finna". Många profeter och andra kloka kvinnor och män har försökt att föra fram sanningen till er. Sanningen har förvanskats och ni har förtryckts och gått ner i rädsla. Ta nu ärkeängel Mikaels svärd och möt rädslan. Ni är alla sagans prinsar och prinsessor som ska stiga fram, uppväckta i en tid när fred, frihet och kärlek vill växa på jorden.

Sök Kristusenergierna och du finner dem i dig själv. Sök Skaparen och du finner Gud Fader/Moder i ditt hjärta. Sök Paradiset på jorden i naturen, djuren, glädjen, dansen, musiken, konsten, gemenskapen och du ska finna att det redan finns där.

I Agartha, jordens inre värld, finns all kunskap om var och en av er. Liksom alla de urbefolkningar som en gång har levt på jorden. Också alla djur, även de arter som är utrotade av er på jordytan finns där. Man lever i en högre dimension i Agartha och har ett stort tekniskt kunnande. Mycket snart kommer ni att kunna ta del av detta när ni får möta era oerhört kärleksfulla släktingar, efter att ha levt åtskilda under lång tid.

SE er värld fylld av kärlek och ljus. Av fred och rättvisa och respekt för djur, natur och er Moder Jord som föder er. Se er storhet och styrka. Vi, era guider och hjälpare i den andliga världen gör det.

Med stor kärlek och respekt. Sanat KumaraLitteratur

Stjerna Mariana, Agartha - Jordens inre värld, 2010 Solrosens Förlag AB

Redfield James, Shambhallas hemlighet, Den elfte insikten, 2001 Wahlström & Widstrand