62. Barn svälter ihjäl

21.12.2021

Barnen drabbas 


Folket är lämnat åt sitt öde

USA gick ut ur Afghanistan mycket plötsligt och under ett stort kaos. Bistånd från flera håll drogs samtidigt tillbaks med ursäkten att de skulle hamna i talibanernas händer och användas till vapen. 

Folket i Afghanistan är oerhört fattigt och barn svälter ihjäl där i dag. Det är fakta, dels från afghanska flyktingar jag talat med som vittnar om detta och dels uppgifter från SAK (Svenska Afghanistan-kommittén). De har arbetat inne i Afghanistan i över 30 år och har därför hunnit bygga upp ett kontaktnät i landet och har mycket kunskap om de olika folkgrupper som finns där. Nu ser de svältande barn på flera håll. 

SAK är partipolitiskt obundna och arbetar bland annat med sjukvård, har startat skolor och arbetar speciellt för flickors och kvinnors rättighet till utbildning. Man utbildar även sjuksköterskor och barnmorskor som det finns ett stor behov av. Nu arbetar man också med utbildning av blivande lärare i islam där man påverkar för att se/tolka Koranen ur ett annat perspektiv - för att höja kvinnors status och rättigheter, liksom alla barns rätt till utbildning.

SAK tar emot en del statliga bidrag eftersom man gör ett seriöst arbete. Men det räcker inte i dagens läge. OM SVERIGE TILLFÄLLIGT SKULLE HÖJA BIDRAGEN SKULLE MÅNGA BARNS LIV KUNNA RÄDDAS. Men intresset att hjälpa verkar inte finnas hos politikerna... Man skjuter bara skulden på talibanerna och gör ingenting, trots att möjligheten att genom SAK hjälpa på plats och under kontroll är stor.

Själv har jag tak över huvudet och mat på bordet varje dag. Har ingen hög pension, men lämnar just nu extra bidrag ofta eftersom jag vet att de går dit de ska, till folket och därmed till barnen. 

Jag har varit medlem i SAK 4 år och även deltagit på årsmöte i Stockholm. Medlemsskap kostar 280:-/år och då får man även den tjocka och intressanta tidningen Afghanistan-nytt varje kvartal. Hjälpen i form av extra penning-bidrag eller genom medlemsskap behövs verkligen nu. 

Du kan läsa mer på www.sak.se om deras verksamhet. 

Ja, det var vad jag kände mig tvungen att skriva i dag. Inte för att ge någon dåligt samvete, utan för att vi bör vara tacksamma för vad vi har. Kanske kan vi avstå från läsken, ölen eller godiset några dagar och bidra med en slant. 


JAG ÖNSKAR OSS ALLA ETT UNDERBART, KÄRLEKSFULLT OCH MEDMÄNSKLIGT 2022     MED GEMENSAMT ARBETE FÖR FRED, FRIHET OCH RÄTTVISA JORDEN ÖVER