56. Jesus/Sananda hjälper oss alla

06.12.2021

Vi är här för att lära. Vi är inte fullkomliga.


Hjälp av den andliga världen (tillbakablick)

När jag sände healing till Moder Jord fick jag åter kontakt med Kristusenergierna. Ibland kunde jag inte sända energierna vidare utan fick veta att jag själv skulle ta emot kärleken, in i hjärtat och in i kroppens alla celler. När rädslan nu hade minskat trängde andra känslor upp till ytan. Att älska sig själv är kanske den svåraste uppgiften vi har. En kväll när jag hade ångest över att inte ha räckt till som förälder kände jag Jesus/Sanandas närvaro. Han frågade mig:

"Var du medvetet elak?"

Nej, det hade jag inte varit. Min rädsla och mitt stängda hjärta hade gjort mig ganska känslokall och fattig på känslor. Jag försökte åter att tänka att jag hade gjort mitt bästa efter de förutsättningar jag hade då. Ändå hade jag svårt att känna mig värdig den kärlek som Sananda försökte ge mig. Så intalade jag mig att bland alla dessa liv som jag hade levt var det nuvarande ganska fjuttigt. Jag hade inte medvetet skadat någon och förstod att detta var vad Sananda ville säga mig:

"Vi är här för att lära. Vi är inte fullkomliga."

Kom ihåg om du, liksom jag gjorde, ältar och åter ältar dina tillkortakommanden: Minns att du alltid kan be den andliga världen om hjälp. Änglar och olika Mästare finns alltid nära oss och är beredda att hjälpa om vi ber dem.Sananda om vägen, sanningen och ljuset, via Kjerstin Wegler

Jag är Sananda. Älskade vänner - bröder och systrar! Jag är med er i varje stund, varje dag. "The game is over" - spelet är slut! Rollspelet som ni alla har ägnat er åt för att samla erfarenheter och visdom, det kan avslutas nu. Tiden är inne, den Gyllene Tiden då det är dags att skörda vad som såtts är här. NU. I detta NU. Jag väntar på er mina modiga vänner, liksom jag alltid har gjort och alltid kommer att göra. Jag ger aldrig upp, minns det!

De ord som jag en gång sade: "Jag är Vägen, Sanningen och Ljuset (Livet)". De orden är DINA RIKTLINJER, Syster eller Broder. Ta in dem i ditt hjärta för DU är vägen till dig själv, till din kunskap om DEN DU ÄR. Stig in i DITT HJÄRTA som är Vägen till Sanningen om den DU ÄR. I den DU är, i ditt Högre Jag har du ALL kunskap om Livet, både på Gaia och i Universum. Du har full tillgång till Ljuset i ditt liv eftersom DU är kommen från Gud Fader och Gud Moder. Du ÄR kärlek, Guds Faders och Moders kärlek. Se din storhet, se ditt ljus och kräv din födslorätt, tillgången till din inre kraft, till din kärlekskraft i Guds namn. Ta emot kärleken och Kristusenergierna som sänds direkt in i ditt hjärta i denna tid.

Jag är med er i alla dagar, i alla stunder. När du tar in kärleken till dig själv i ditt hjärta så står vi VIPS här tillsammans. Vi är ALLA jämbördiga, vi är ALLA SAMMA LJUS. Mitt budskap som Jesus/Jeshua på jorden var:

"Älska dig själv, älska livet och älska allting omkring dig". Njut och var glad över att du har förmånen att leva fysiskt på jorden under denna fantastiska tid. Minns att du också själv har valt detta. Jag och många, många med mig beundrar er älskade Vänner, för ert stora kurage och för det arbete ni gör, både inom och utom er själva.

Med kärlek, er jämbördige broder och vän Sananda.

(Sananda 30 maj 2019, LIKA aktuellt NU)