52. Ra om Den Nya Världen

25.11.2021

Vi sätter grundstenarna till det nya


Ra via Kjerstin Sisilla 

6 november 2021

Jag är Ra som söker er.

Ni återknyts starkare och starkare till själsfamiljerna. På de mest förunderliga sätt möts ni i det fysiska. Ni dras till varandra som magneter. Ni är i olika åldrar, olika kön och med olika livserfarenheter, från detta och andra liv. Ändå kan ni särskilja och känna igen varandras energier.

Ni trivs så bra samman därför att ni kan vara Er Själva med er "familj", Ni behöver inte "spela med i spelet", i Illusionen längre.

Ni söker er samman, gärna i EKO-byar eller andra typer av små samhällen där ni hjälper varandra, ni bidrar med just era kunskaper och färdigheter därför att ni VILL, inte för att ni måste...

Det är slut med tvång och krav nu, inbillade rädslobaserade eller "verkliga". "Alla" vill ut ur städerna nu, ut i naturen - ut i det fria. Statusprylar och modekläder är plötsligt helt oviktiga, tillsammans har ni allt ni behöver. Ingen behöver frysa eller svälta. Gemenskapen är det enda som betyder något.

Inse att det är Den Nya Världen som ni bygger. Ni sätter grundstenarna till det nya. Ni är föregångarna, ni är nybyggarna och nytänkarna.

Tillsammans har ni stor Kraft och fullt av ideér. Ni ser möjligheterna och därmed öppnas nya dörrar för er. Allt förvandlas inför era ögon.

Det är stort det som sker Älskade Vänner. Alla här i "den andliga världen" följer er med förtjusning och glädje. Snart kan vi alla mötas på ett fysiskt plan - det stora långdragna experimentet avslutas vartefter.

Känn kontakten med oss i era hjärtan, känn hur den blir starkare, djupare och närmare för varje stund.

Kanske blir det en liten negativ reaktion här och var på Jorden på grund av dessa fantastiska snabba framsteg ni gör i en enad front - en Kärleksfront. Men snart är kaoset över och nybyggandet kan fortskrida i hög hastighet.

Jag älskar och följer er alla.

Jag är Ra