39. An-Ra: Den Nya Världen är här 

28.10.2021

Balansen är uppnådd
An-Ra via Kjerstin Wegler, 15 januari 2021

Jag är An-Ra, Atlantis drottning. Lycka, glädje och eufori känner jag denna dag inför Ert fantastiska genombrott, ni välsignade jordebor.

Dominobrickorna faller i snabb takt, allt som är av det gamla, det i negativ bemärkelse "mansdominerade" rasar nu samman eftersom tiden är inne. Tidslinjen som snabbt för upp Gaia, den vackraste planeten i Universum - till de Högre sfärerna. Hon återvänder till sitt Gudomliga ursprung tillsammans med ALLA som så önskar.

Vi alla här i Galaktiska federationen och alla era Vänner, Systrar och Bröder i era ursprungliga Planetsystem har väntat på denna stund. Det är Ni Älskade Jordebor som gör Händelsen möjlig. Ni har genom årtusenden gjort grovarbetet. Som fångade i en seg sirap har ni liv efter liv kämpat för er överlevnad. Ni har på djupet samlat in erfarenheter som givit er denna visdom som nu framstiger ur era nu öppnade hjärtan.

Det är oerhört rörande och så lyckobringande för oss här att iaktta hur ni, en efter en, pressar er ut ur skalet på er hårda förstelnade puppa, kryper ut och ser er förvånat och yrvaket omkring med frågor som:

"Vad var det som hände?"

"Kan det vara så enkelt?"

"Har allt detta vackra alltid funnits här?"


Ni känner Guds kärlek och ljus, hur det nu har flyttat in i ert eget hjärta - för nu har ni öppnat "pärleporten" och är ett med Gud. Hur skulle ni kunna vara annat, undrar ni, eftersom ni ÄR Guds Skapelse.

Fjärilar är fria, fria att pröva sina vingar och flyga vart de vill, samtidigt som de bidrar till alla med sin skönhet och lätthet, njuter när de suger i sig den söta nektarn varhelst det passar dem.

De ser alla olika ut men det som förenar dem är kontakten med Skapelsen, med Källan eftersom den är en del av dem. Allt är ett, metamorfosen är fullbordad, cirkeln är sluten - den Nya Världen är här.

Och vad är det som händer? Jo, den enkla Sanningen som Jesus (Sananda) ständigt upprepade under sin vistelse på jordytan. Han var inte ensam om den - även andra filosofer och profeter hade samma budskap naturligtvis.

Jesus formulering:

"JAG är Vägen, Sanningen och Ljuset (Livet)" innehåller ALL Universums visdom i ett starkt koncentrat.

Kära systrar och Bröder - Kristusmedvetandet har vaknat i er och förenats med den Gudomligt feminina visdomskraften Sóphia. Balansen har uppnåtts inom er. "Så inom så utom". Nu - i denna stund sker detsamma även runt omkring er. Djuren och naturen balanseras, er Moder Gaia - allt balanseras.

Jag sänder er all min Kärlek.

Er An-Ra