36. Ra, solguden, om att finna sig själv

24.10.2021


Ra via Kjerstin Wegler 17 september 2021


Jag är Ra som vill tala till er i dag. 

Det viktigaste jag vill säga är angående er väg in i er själva. Den enda vägen.

Jag säger: Sök Dig Själv Människa, sök dig själv!

Du är ännu inte hel, du är inte helad - du är inte fullständig. Hel blir du när du hittar ditt själv, din helhet, din andra halva som det är dags att bli sammanfogad med. 

Ni Människor har glömt så mycket genom tiderna. Ändå har ni så många minnen av det negativa slaget att bearbeta. Ni ska veta mina älskade vänner att de negativa minnena är inte era! De händelserna är pålagda er av andra krafter som inte tillhör er kärna.
Ni Människor är alla ljusa varelser komna från den Gudomliga världen. Ni är alla Älskande ljusa väsen från Guds rike. I er kärna är ni Gud. 

Ni valde att med Guds hjälp forma planeten Jorden. Ni ville ge Gud en gåva, en ny upplevelse för att utveckla Universum. Ni skapade en planet med hjälp av Gudomliga krafter. 

Utvecklingen kom i stå, allt blev stillastående - ni hade ingenting att ge i gåva till Gud/Källan. Utveckling kommer av rörelse, av kaos. Idén föddes att ni kunde bli till två polariteter, de varelser som i dag kallas för man och kvinna. I dag har ni utvecklats så långt att ni är mogna att förenas med er själva, återförenas med ert själv.

Så minns nu mina ord: Sök Dig Själv Människa. Sök det som är er kärna, som är er helhet, som är ert ursprung. Rensa bort allt som inte är Du, som inte är ditt jag. Behåll i din kärna, inom ditt själv endast det som är rent och tillhör dig själv - ditt "JAG ÄR". 

Du är då mogen att möta Dig själv, ditt ursprungs JAG ÄR. Du behöver ingenstans resa för att göra det. Du behöver ingen möta utom dig själv. Du behöver endast gå in i ditt själv genom ditt eget medvetande.
Ditt själv är din enda väg att komma hem, att inom dig känna att du är en Ljus och strålande varelse, förenad med Gud i evighet.

Det gjorde ont i ditt hjärta när ni en gång i urminnes tider delades itu, din andra hälft och du. Du har sökt och sökt, i livstid efter livstid. Tiden har inte varit mogen, evolutionen hade ej fortgått till sin topp.

Men nu är det dags Älskade Människa. Sök dig själv. Som Sananda så ofta säger: "Du är Vägen, Sanningen och Ljuset (livet)". Gå nu in i ditt hjärta, sök dig själv. Ta emot all kärlek vi i den andliga sfären sänder dig. Öppna ditt hjärta och ta emot, känn det stöd, den hjälp och den stora kärlek du alltid får när du öppnar dig för den.

Vi slutar här för denna gång. Tack. 

ER vän Ra, Solguden