25. Sananda  om Jesu tid

06.09.2021


Det "vapen" som är det mest effektiva är KärlekJesus/Sananda via Kjerstin Sisilla 28 juni 2021

Älskade syster bland systrar och bröder. Jag söker dig för att föra fram mitt budskap.

Jag är glad att tiden är inne - tiden för återförening som vi alla har väntat på så länge, så länge.

Många levde vi tillsammans under den tiden jag vandrade på jorden som er Yeshua. Jag var inte ensam, ni minns att ni var med mig där och då. Vi var en stor grupp, män och kvinnor, som tillsammans utförde Guds uppdrag. Vi gav sjuka healing, vi gav fattiga mat, vi jagades, hånades och bespottades av vissa men vi hade en stark sammanhållning, en stark gemenskap. Vi gladdes och festade när vi möttes, vi dansade och vi lekte med barnen. Vi var en stor samling bröder och systrar, alla likvärdiga - lika mycket värda.

Jag, liksom ni andra som lever på jorden nu, brottades med mina tillkortakommanden, med mina sämre sidor och sämre stunder. T.ex. detta att jag lätt och snabbt blev arg plågade mig. Jag hade svårt att tygla mina känslor när det gällde folkets frihet och rättvis behandling för alla. Det gjorde naturligtvis att jag blev än mer hatad eftersom de maktlystna inte önskade rättvisa.

Ni mina älskade - ni står nu inför samma situation. Älskade familj, bröder och systrar, ni står upp för att motarbeta orättvist bemötande av befolkningarna i era olika länder. Ni står upp för det fria ordet och för rättvis behandling av medborgarna. Ni motsätter er att ett fåtal på jorden har makten över befolkningen, skor sig på andras bekostnad.

Ni vet, liksom jag och ni Älskade visste då inför Jesus Kristus korsfästelse, att det vapen som är det mest effektiva är Kärlek. Älskade, jag är så stolt över er alla för att ni nu går Hjärtats väg / Kärlekens väg för att fullborda vad jag en gång påbörjade.

Ni bär med er Kristus-energierna som är ingenting annat än den Gudomliga maskulina kraften (Ida) och ni bär även inom er den Gudomliga feminina kraften (Pingula). När Ni, mina älskade vänner på jordens yta, ingen nämnd och ingen glömd, nu står där i Kärlek, med balans i dessa energier och ni känner er fullständighet, er Kärlekskraft, er Helhet då följer ni i mina fotspår.

Men NI gör mer än så - jag kunde inte behålla Kristus-energin i min kropp på jorden när den utsattes för svår misshandel. Den steg åter upp till fadern medan min fysiska kropp helades genom vänners försorg (läs: kärleksfulla healing) och jag tillbringade sedan en lång tid på jorden i min kropp.

Det NI nu gör är unikt, därför att ni hämtar Kristus-energierna (Ida) och Pingula-energierna (de feminina energierna). Ni för in de båda i er kropp genom era övre chakran, ni har balans mellan dessa Gudomliga energier och er uppstigning och Gaias uppstigning i högre dimensioner är ett faktum och en sensation som berör hela Universum.

Gläds, Älskade gläds ni alla över att allt som är av lägre energier nu, tack vare er, avlägsnas från Gaia.

Kärlek, Kärlek och åter Kärlek in i allas era hjärtan från er bror Sananda / Yeshua