166. FRIDEN

27.12.2023

Friden

Du har funnit friden inom dig och inser att allt är ett

Du är ett med allt och allt är ett med dig

Kontakten med Universum öppnas, liksom du får en starkare kontakt med Moder Jord och därmed även med djuren och naturen

Det hittills osynliga blir synligt - både i himmelen och på jorden

Tidigare skedde denna kontakt genom den fysiska döden. Människan har sedan den stora portalen i december 2012 höjt sin medvetandenivå betydligt och även öppnat sina hjärtan (se inlägg 148 Hjärtats väg)

Detta, i kombination med den starka strålningen från Alcyone (Centralsolen) som sker i detta NU jorden över, gör att vi Människor kan - som de första varelserna i "Omniversums" historia, återfå våra kunskaper om både jordens skapelse/historia och om Universum, utan att behöva dö fysiskt (om vi ej själva gör det valet naturligtvis)


Vid pyramiderna i Bosnien 2022
Vid pyramiderna i Bosnien 2022