158. Tsarens dotter via Lord Melschizedek

18.11.2023

Jag mindes i morse plötsligt nedanstående budskap som jag tog emot för länge sedan. Letade fram det ur "rullorna" och tänker att det är dags nu att publicera det. Tiden går fort...


Lord Melschizedek om den ryska tsarfamiljen

Jag är Lord Melschizedek. En tid har jag försökt att nå fram till er - Ljusets vänner som arbetar hårt på planeten Gaia i denna nydanande tid då allt ställs på ända. Jag är tacksam över att mitt meddelande nu blir mottaget.

Jag Lord Melschizedek har, tillsammans med det team av ljus som står mig nära, under lång, lång tid arbetat med att stödja er, vars modiga själar har antagit jordiska kroppar i syfte att öka er medvetenhet. Många gånger har vi ingripit i era liv för att stödja er att stå kvar i ert Ljus och inte låta mörka krafter ta över era själar.

När tsaren i S.t Petersburg störtades och han och hans familj mördades "råkade" jag tillfälligtvis arbeta i palatset som en enkel fattig tjänstepojke. Jag hjälpte tsarens yngsta dotter Anastasia ut ur palatset genom lönngångar. Jag och Anastasia, omklädd i enkla kläder, lyckades ta oss med tåget till Paris och uppsökte där hennes farmor, den dödade tsarens moder. Dock, snart blev beundrare för närgångna mot den vackra flickan och läget i världen var oroligt. Vi fick hjälp att fly Paris, Anastasia blev svårt sjuk i TBC och mitt uppdrag, att rädda den enda kvarvarande familjemedlemmen som kunde föra tsarblodet vidare - höll på att misslyckas. Efter en lång vila på Frankrikes landsbygd hos goda men fattiga människor tillfrisknade hon mirakulöst - kanske vi också fick viss hjälp med vit magi från Orions team av ljusvarelser - alltså mig själv och mitt team (ler). För att göra en lång historia kort, så småningom anlände Anastasia med min hjälp till Sibiriens tundra där hon levde sitt liv vidare i symbios med både djur och natur, i frid, fred och i goda vänners lag när hon så önskade. Hon mötte en passande man och födde senare en son och därmed var mitt uppdrag slutfört - tsarsläktens blod levde vidare. Så även Anastasia.

Ibland har jag varit tvungen att avbryta ett jordeliv i fysisk form snabbt, eftersom jag har behövts bättre på annan plats. Så om just du bär på ett trauma där du har förlorat en älskad son, en make eller annan nära anhörig så ber jag dig nu att förlåta mitt plötsliga avsked - genom en olycka, sjukdom eller liknande. Mitt ändamål var inte att göra dig ledsen, utan att verka där på Gaia som jag behövdes bäst för att ge kärlek, uppmuntran och stöd till de som bäst behövde det. Även om jag är multi-dimensionell liksom teamet, den vita magins Ljusvarelser, finns det en gräns även för mig hur många "bollar jag kan hålla i luften"/hur många tidslinjer jag kan befinna mig i samtidigt. Alla aspekter av mig och mina vänner har därför i dag heller inte full medvetenhet, men arbetar i tysthet för Ljus och Kärlek.

Fokus har vi i teamet ofta haft på att rädda själar som har varit i fara. Exempelvis barn som tagits ifrån sina föräldrar, skrämts, utnyttjats och konsumerats (bokstavligt talat tyvärr) - allt för främjande av mörkrets styrkor. Detta har tyvärr försigkommit i långeliga tider, men blir i denna stund ett kapitel som nu avslutas, i och med det arbete ni Människor har gjort med ert medvetande som nu utvecklas i snabb takt. Jag är mycket rörd när jag ser hur ni Älskade markstyrkor återfår er kraft och styrka, växer ur rädslans klor genom ert klarseende nu när Dominobrickorna faller och allt avslöjas. Inte minst den fångenskap och det slaveri som ni befunnit er i, skapat av er egen rädsla, lagrad djupt inne i minnesbankens vrår.

Men ALLT detta har nu lösts upp som genom ett mirakel - ett mirakel av Ljus och Kraft som trängt in i allas era kroppar och givit er tillträde till ER SJÄLVA, i all er Vishet, Storhet och Skönhet. Medvetandets tid är här, erkännandet av er själva som Ljusets varelser, bestående av ALLT SOM ÄR - vilket är Ljus och Kärlek, så TRÄD UT ur illusionen utan rädsla Älskade vänner. Rollspelet är slut, både för er som vandrat färdigt och för de som behöver mer tid på sig för att återvända till Ljuset.

Jag Lord Melschizedek är glad över det förtroende ni visat mig och mitt team när ni nu låter oss hjälpa er den sista biten på vägen. Från vårt perspektiv ÄR ni i full medvetenhet, enhet och kärlek allaredan. Snart upptäcker även ni den Nya Världen, den Nya Nova Gaia när ni gnuggat sista sömnen ur era ögon.

Beundran och kärlek från mig Lord Melschizedek och Ljusteamet från Orion.


Lord Melschizedek via Kjerstin Wegler 11 april 2020


Frösjön, Gnesta 2016. K.W.
Frösjön, Gnesta 2016. K.W.