156. De tre ormarna

15.11.2023

De tre ormarna

De tre ormarna är en mycket gammal keltisk symbol. 

Symbolen har således INTE något med den tre-enighet som beskrivs i Bibeln att göra. (Mer om Bibeln finns i Blogginlägg n:r 98) 

Min bestämda åsikt är att vi ALLA är lika nära Gud, oavsett kön, religion, politisk åsikt, ursprung, ålder eller vad man än kan hitta på som skiljer oss åt...

Apropå kelter - utdrag ur Wikipedia följer nedan:

"Hos kelterna på Storbritannien fanns det tre olika klasser som man kunde tillhöra. Den översta klassen var adelsklaner, konungar; till dem hörde också soldaterna, vars uppgift var att skydda riket. Sen kom druiderna, som var domare, lärare och, viktigast, medlare mellan kelterna och deras gudar. Längst ned kom det vanliga folket och slavar.

Idag betraktar sig många av invånarna i Bretagne, Cornwall, Irland (inklusive Nordirland), Wales, Skottland och Isle of Man som kelter. Dessa är de keltiska nationerna." 

Slut citat


Min egen tolkning

Min tolkning av bilden som jag fick till mitt inre lyder:

När vi nu återfår balansen inom oss, var och en, mellan maskulina och feminina energier - öppnar vi även förbindelsen till Moder Jord och Fader Himmel. Detta samspel illustreras alltså, enligt mig, av de tre ormarna; Vår Själs kontakt med Jorden och Himlen. 

Vilket innebär att vi i denna förutbestämda tid, när Kärlekens Ljus strålar ner över oss från Universum, återfår vårt forna DNA (med 12 strängar) och även minns tidigare inkarnationer på Jorden och därmed kan beskåda alla de lärdomar vi har samlat genom årtusenden.

Även den egyptiska symbolen nedan (ankhen) symboliserar, enligt min tolkning, Människans kontakt både med Moder Jord och Fader Himmel (Solguden Aton).

Eller som Rudolf Steiner, lite enklare, uttryckte det "Kropp, själ och ande". Jag är ingen specialist på Steiner, har endast läst ett par grundläggande böcker, men jag tolkar hans ord ungefär såhär:

Vår fysiska kropp är gjord av Moder Jords materia.

I kroppen bor under jordelivet vår odödliga själ.

När kroppen dör återvänder själen till den andliga världen (återvänder till "anden").


Så har det varit det fram tills dessa dagar. Tack vare den stora (förutspådda) energihöjningen som nu sker på Jorden stiger Gaia upp från den 3:e dimensionen (dit vi sjönk efter Atlantis fall) till den 5:e dimensionen och högre (kanske delvis upp till 9:e?). Det är första gången i "Omniversums" historia som detta sker - en uppstigning där man stiger upp i sin fysiska kropp och dessutom många människor samtidigt, så intresset är stort. 

Eftersom vi alla på Jorden har en fri vilja kan vi välja om vi vill stanna på Jorden i den kropp vi har i just detta liv eller om vi vill, genom att välja den fysiska döden, återvända till den andliga världen. 

Vi får otroligt mycket hjälp med healing, läkning och föryngring av våra kroppar - både från änglar och uppstigna Mästare, t.ex. Mästare S:t Germain och Jesus högre Jag Sananda - så passa på att vila och ta emot!