145. TILLIT

12.08.2023

Även ett papper med följande visdomsord "dök upp" samtidigt som föregående Blogginlägg. TILLIT är väl PRECIS vad vi behöver i dessa tider med översvämningar, jordbävningar och oroligheter av olika slag här och var på jordens yta...


TILLIT

Vad som än kommer

vad som än må hända

nästa timme, nästa dag

också om det är mig obekant

Kan jag inte ändra det genom fruktan

jag väntar på det med fullkomligaste

inre själslugn, lik havets stiltje i sinnet.


Genom ängslan och fruktan hämmar

vi vår utveckling, genom fruktans

och ängslans vågor tillbakavisar vi det,

som vill komma in i våra själar ur framtiden.


Tillit till det, som man kallar den

Guddomliga visheten i händelserna,

i vissheten om att det som skall komma,

måste ske, och att det i någon riktning

borde ha sina goda verkningar.


Att framkalla denna stämning i ord,

i känslor, i ideér, det är tillitens stämning,

som borde bli till bön.


Att leva med rent förtroende, utan

säkerhet för tillvaron, med förtroende

till den alltid närvarande hjälpen

från den andliga världen.

Sannerligen, på annat sätt går det

inte i dag om inte modet ska svikta.

Rudolf Steiner