137. Vad händer nu?

16.07.2023

Nova Gaia

En version av bilden här ovan gjorde jag för mer än tre år sedan. NU har jag känt mig manad att förändra den, vilket jag gjorde förra veckan. Det är tänkt att bilden ska gestalta hur vår planet Gaia NU stiger upp i högre energier, dels för att "tiden är inne" (se mina föregående, senaste inlägg), vi människor har släppt mycket gammalt (trauman, sorger och framförallt rädsla), vi har höjt vårt medvetande och börjar minnas att vi inom oss, var och en, har en stor kraft. 


Om balans inom oss och inom Jorden/Gaia

Våren 2018 fick jag till mig en symbol som hade intresserat mig en tid, nämligen "sexan / nian". Länge hade jag en skämtbild på kylskåpsdörren - ni vet där två personer står mittemot varandra framför något som ur den enas perspektiv är en sexa och ur den andras en nia. Detta kan leda till en oändlig diskussion om vem som har rätt...

Snart hade jag också målat en mörkt grönblå bild med en spegelvänd vit symbol. Jag satte upp dem på väggen bredvid varandra och insåg att något annat skulle vara emellan dem, nämligen vår planet Gaia som steg upp i högre energier. Jag experimenterade med olika material till Jorden och till slut blev det papperslera för att få ett 3-dimensionellt intryck. Roligt hade jag i mitt skapande.

Av Sanat Kumara (Vivamus) fick jag veta att den "rödrosa" Gudomligt maskulina kraften (Kristusenergin) även heter Ida och den "grönblå" Gudomligt feminina kraften (Maria Sòfia) heter Pingula. "Kärt barn har många namn" som man brukar säga (Sòfia betyder visdom). Efter all denna information snurrade det rejält i huvudet. 

Längst ner på sidan finns en kanalisering från Jesus/ Sananda där han förtydligar begreppen och händelserna. LIkaså länkar till två blogginlägg som även de handlar om feminina/maskulina energier.

Uppstigning, version 1
Uppstigning, version 1

Jag "hamnade" på en intressant föreläsning av Michael Debus med titeln "Maria-Sòfia". Jag köpte även hans bok med samma titel. Den var inte lättläst, men tog upp precis vad jag funderat på en längre tid, nämligen den Gudomligt feminina energin.

På Bokus hemsida står: "Michael Debus undersöker Maria-Sofias kulturhistoriska bakgrund genom att förbinda frågan om människans framtid med frågan om hennes gudomliga ursprung."

Jag bad den andliga världen om hjälp att förstå. Efter en stark healingkväll blev jag visad hur de två avslutade bilderna lyftes från väggen och hölls mittemot varandra. De spegelvända formerna kom på så sätt rakt emot varandra och smälte samman / förenades. Samtidigt strålade mycket kärleksfulla energier ut från dem. Upplevelsen var mycket rörande och vacker!

Sedan såg jag i mitt inre hur den gyllene planeten på den då ofärdiga målningen i mitten steg uppåt med hjälp av en gulorange spiral. Så exploderade alla regnbågens färger på planeten Gaia medan den snabbt steg upp i Ljuset.

Därefter mottog jag med tacksamhet Jesus/Sanandas budskap som följer här nedan. 

t.v: Gudomligt maskulina energin            Uppstigning, version 2.       t.h: Gudomligt feminina energin
t.v: Gudomligt maskulina energin Uppstigning, version 2. t.h: Gudomligt feminina energin

Kanalisering

Jesus/Sananda via Kjerstin Wegler 21 april 2020

Jag är Sananda som önskar kommunicera lite med er.

Olika frågor och funderingar har nått mig. En fråga är om den Gudomligt maskulina kraften också kan benämnas Christus och den Gudomligt feminina kraften kan benämnas Sóphia. Svaret är ja när det gäller urkraften, den maskulina respektive feminina som båda uppstod när mänskligheten i sin utveckling gick från att vara en androgyn varelse, till delningen av en själ i en maskulin och en feminin själ. En själ delades således mitt itu och blev till två - en syster och en bror som själsligt står varandra än närmare än enäggstvillingar - det är vad som kallas tvillingsjälar.

En annan tankekedja som jag har nåtts av är frågan om vad Treenigheten och den Heliga Ande är. Fadern, sonen och den Helige Ande och NATURLIGTVIS Modern, dottern och den Helige ande. När jag inkarnerade som Jesus/Yeshua var den Helige Ande verksam i Christus-energierna - kärleks-energierna som genom änglaväsen gjordes verksamma i Moder Maria och även gjorde mig fylld av dessa kärleks-energier så att jag efter erforderlig utbildning så småningom kunde utföra mitt uppdrag som var att föra Christus-energierna till jordens yta.

Sóphia - den Gudomligt feminina kraften var även den verksam i Moder Maria - också genom änglaväsen. Inom katolska kyrkan dyrkas Modern - Sóphia som betyder visdom - mer än i andra delar av religioner.

Tack vare mänsklighetens under lång tid samlade visdom finns nu åter både Christus och Sóphias energier inom räckhåll för er alla.

Åter till tre-enigheten i "Fader/Modern, sonen/dottern och den Helige Ande". Att den Högste Skaparen/Gud är Fadern/Modern kan nog alla tänka sig. Att sonen/dottern är Guds alla barn - i detta fallet människosläktet som har utvecklats genom många inkarnationer på jorden, omväxlande som man och kvinna kan ni också tänka er, tror jag.

När vi kommer till den Heliga Ande blir det kanhända mer "flummigt" som ni brukar säga. Tänk er de starkaste starka mest strålande Ljus-energierna fyllda med Guds kärlek och frid. Tänk er hur de vackraste Änglavarelser kommer ner till jorden med detta strålande Ljus som intränger i allt. Dessa änglavarelser förde således ner Christus-energierna till jorden genom Jesus/Yeshua - de spelade rollen av den Helige Ande - de hjälpte Gud Fader/Moder i den delen av arbetet. Christus var närvarande hos Maria för att hon skulle befruktas med detta barn - även vad gäller Sóphia var den Helige Ande verksam.

I dag strålar Christus-energierna åter ner över Gaia och drar fram allt i Ljuset. De senaste åren har även Sóphias återkomst förberetts genom bl.a. "Metoo- rörelsen" och nu går utvecklingen med stormsteg. Både kvinnor och män vaknar till medvetenhet om att ni alla i första hand är Människor, oavsett kön, etnicitet, yrke, socialgrupp o.s.v. har ni alla samma rätt till frihet. Frihet att vara den ni är innerst inne - i ert hjärta. Frihet att uttrycka er åsikt, att bli respekterade som den ni är - inte för vad ni gör.

Förvandlingen som sker nu är ofantlig - när nu rättvisan segrar på jorden, kvinnan får upprättelse och alla individer har möjligheten att erhålla balans inom sig - med Christus-och Sóphia-energierna i balans både inom och så småningom utom - på jorden som då är förvandlad till den Gyllene planeten Nova Gaia.

En fråga jag fått är om denna balans mellan maskulina och feminina energier även ger en återkoppling till tvillingsjälen. Svaret är ja, en återkoppling sker. En återkoppling som ger en stark känsla av frihet eftersom längtan efter "den andra halvan" är över när balansen inom individen själv har uppnåtts. Man har hittat balansen i sig själv - alltså är friheten fullständig med både den Gudomligt maskulina kraften/energin och den Gudomlig feminina kraften/energin inombords. Tre-enigheten, friden, lyckan, glädjen, friheten och ett liv i Kärlek är uppnådd.

Denna kvinna hade nyligen en upplevelse av att en målning hon gjort - magenta-röd med en enkel symbol målad i annan färg - behövde en motsats/en motsvarighet. Resultatet blev en blågrön bild med samma symbol, men spegelvänd och i annan färg. Innan målningen hann bli klar upplevde hon "en sekvens" där målningarna hölls upp mot varandra så att den spegelvända symbolen kom ovanpå den andra. Då smälte bilderna genast samman, de förenades. I detsamma såg kvinnan en bild av hur planeten jorden blev strålande gyllene och en spiral av energi snurrade under planeten som steg uppåt mot Ljuset och blev till den Gyllene planeten Nova Gaia.

Därefter frågade kvinnan mig om bilderna, den magenta-röda och den blågröna, och javisst, de representerade den Gudomliga Maskulina aspekten respektive den Gudomliga Kvinnliga aspekten. När de förenades och möttes skedde - i hennes upplevelse - den stora energihöjningen som förändrade planeten Jorden.

Så javisst, tvillingsjälar förenas i denna process, vilket ofta ger en stark känsla av enhet, kärlek och frid. Men jag vill poängtera att man inte behöver veta vem som personligen är ens tvillingsjäl / ens "andra halva" för att denna process ska fullföljas - eftersom var och en redan är en helhet.

Detta får vara nog för denna gång.

Tack. Jag älskar er alla mer än ni kan tro och jag finns här till er hjälp.

Med Kärlek. Er Sananda


Quan Yin om händelser på jorden - ur ett annat perspektiv:

Även blogginlägg 26, om Jupiters och Saturnus möte i december 2020, har ett maskulint/feminint tema:

Frösjön 2016, KW
Frösjön 2016, KW