134. Kristallstäderna

19.06.2023
Den lilla ön Comino är belägen mitt emellan huvudön Malta (i bakgrunden) och grannön Gozo (i förgrunden - där jag står o fotar.)  Lägg märke till Cominos blå lagun! KW 2014
Den lilla ön Comino är belägen mitt emellan huvudön Malta (i bakgrunden) och grannön Gozo (i förgrunden - där jag står o fotar.) Lägg märke till Cominos blå lagun! KW 2014

Gårdagens starka energier och oförmågan att orka företa mig något vettigt fick mig att fundera över Lemurien och Atlantis. Sökte bland mina sparade kanaliseringar och hittade nedanstående från Sanat Kumara (Vivamus) och även två meddelanden från Mandura, som var överstepräst i Atlantis.

Kanske är det fler än jag som funderar över vad som hände med Lemurien och Atlantis? Enligt mig och mina erfarenheter så är "Atlantis-storyn" ingen saga utan verklighet...


Sanat Kumara / Vivamus är en andlig mästare som hjälper oss alla från "den andra sidan slöjan". Med hjälp av honom skrev jag boken "Uppdrag Jorden" (utgiven 2019). 

Nedan följer ett utdrag om Atlantis, ur min bok "Uppdrag Jorden".  


Sanat Kumara om Atlantis

Kjerstin: Jag vill fråga om Atlantis, sedan väljer du själv om du vill svara. Kanske det inte passar här, men jag är nyfiken.

Var Malta en del av, eller var det rent av Atlantis centrum? Var Atlantis från början oerhört mycket större så det täckte hela Medelhavet? Vissa tror att Atlantis fanns i Grekland, där öar och städer blivit förstörda av vulkanutbrott och tsunamis. Platon skrev ner en gammal muntligt berättad historia om en tsunami mellan Marocko och Spanien som dränkte kristallstäder i havet. Har alla rätt?

Historien om Atlantis undergång, har den något samband med de tre syndafloderna? Jag har fått för mig att det står om tre syndafloder i bibeln, men jag har inte själv läst bibeln. Jag tänker att filmfrekvensen som jag såg från tunneln, visade hur de sista resterna av Atlantis kristallstäder sjönk i havet. Att det i så fall var den tredje och sista flodvågen. Var det så?


Sanat Kumara 8 december 2018:

De flesta av er som levde under Lemuriens blomstringstid valde sedan att förflytta er till Atlantis, eftersom ert livsmål är utveckling. Lemurien stagnerade i utveckling på grund av den kvinnliga energins övervikt så allt fler av er valde Atlantis. Ni hade allt där, i Kristallstäderna. Intim kontakt med er Moder Jord och Universum, stora kunskaper och förmågor. Ni skapade er egen verklighet genom att manifestera det ni önskade. Kommunikation skedde telepatiskt, liksom ni kunde kommunicera obehindrat med djuren och, faktiskt, hela naturen och dess olika väsen.

Atlantis var i början oerhört stort och hängde samman med Lemurien, som låg längre söderut. Atlantis omfattade Atlanten och Medelhavet och därmed är svaret på dina frågor ja. "Flodvågorna" var tre. Den första skiljde Lemurien och Atlantis åt genom att landmassor genom jordbävningar och tsunamis hamnade i havet. Av den andra flodvågen förminskades Atlantis rejält. Malta blev då navet/centrum med en övärld runt omkring. Maktkampen blev än större av olika anledningar och Atlantis era tog slut genom den tredje flodvågen.

Kontakten med den andliga världen och till stor del med Moder Jord bröts då, för mer än 10.000 år sedan. Makt och girighet tog till stor del över, vilket gjorde att energin sjönk. Urbefolkningar jorden runt behöll sina kunskaper, men motarbetades. Genom årtusendena har många försökt att föra fram sanningen, men har stoppats på olika sätt. Sanningen har förvanskats och vänts mot de upplysta.

Nu är tiden mogen för kunskapen att återvända. Lärdomarnas tid är över och ni håller på att förändra/återskapa Jorden. Gaia, den vackraste blå planeten i universum blir vad den är ämnad att bli; en fredens, ljusets och kärlekens boning. Ni har gjort ett fantastiskt arbete genom årtusendena, genom att under många, många liv i mörker och kamp samla kunskaper som ni nu kan ta med er när jorden höjs till Högre Sfärer.

Jag beundrar och högaktar er styrka och ert mod.

Er Broder Sanat Kumara


Höga branter på ön Gozo, alldeles i närheten av ön Comino. KW 2014
Höga branter på ön Gozo, alldeles i närheten av ön Comino. KW 2014

Nedanstående kanalisering från Mandura finns även (någonstans) i blogginlägg 28-34 - där med beskrivning av händelser som ledde till att jag fick kontakt med Mandura.


Mandura 14 juli 2021 via Kjerstin Wegler

Godafton Älskade jordebor. Mitt namn är Mandura. Måhända klingar mitt namn bekant i mångas öron?

Vi är gamla bekanta sedan tidigare kära Vänner. Jag var överstepräst under Atlantis era då även många av er befann sig där.

Snälla ni, försök minnas den underbara tiden i Guds Paradis. En tid med fullständig balans mellan maskulina och feminina energier. En tid då vi skapade det bästa för oss alla - vi gjorde uppfinningar som förenklade vår tillvaro och var både vår högt ärade Moder Jord och oss Människor till största nytta och glädje.

Just glädjen och kärleken var det utmärkande för denna ljusa period i vår historia. Liksom gemenskapen och njutningen av "stundens skönhet". Kort sagt; vi levde i nuet, i jämställdhet, balans och acceptans.

Senare kom egot med i bilden, liksom experimenterande med andra entiteter och viljan att härska, ha makt över andra. Kärleken, vårdandet och "att leva i sitt hjärta" stod tillbaks - alltså de feminina energierna som hade övervägt i Lemuriens tid.

JAG VILL POÄNGTERA att det var varelser från andra planeter, varelser med låga energier, som invaderade Gaia. Förslavningen av mänskligheten var ett faktum, liksom att rädslan som var väckt inom oss var det som livnärde slavdrivarna.

Därmed rubbades balansen, även i Moder Jord / Gaia naturligtvis. Det påverkade naturligtvis oss alla mycket negativt med bland annat tsunamis som följd. Energierna hos mänskligheten föll, från 5:e ända ner till 3:e dimensionen vid den tredje och sista stora tsunamin. Landmassor och städer försvann i havet. Kristallstaden Ashua.ra.ta.ra som hade sitt centrum i Malta, försvann i havet liksom stora landmassor som gick förlorade i havet.


(Jag som skriver upplever starka energier och befinner mig plötsligt bredvid den lilla ön Comino i Malta. Ön kallas även Visdomens ö. Den är belägen mitt emellan ön Malta som kallas för Kraftens ö och ön Gozo som jag vet kallas för Kärlekens och glädjens ö.

Jag ser något skymta djupt nere i det klara vattnet, kanske ett tempel? Jag känner den kärleksfulla närvaron av delfiner när jag dras ner i vattnet - känner samtidigt Manduras närhet, det känns tryggt att han är med mig. Det går snabbt nedåt nu. När jag kommit intill det massiva som kanske är en byggnad, rycker till hårt och plötsligt i navelchakrat, som kramp. Jag hoppar högt och blir medveten om fåtöljen som jag sitter i. Jag gråter samtidigt som sammandragningarna fortsätter, nu i Solar Plexus. Så får jag healing i hela kroppen som börjar slappna.

Jag får till mig orden:

"DET ÄR ÖVER NU, illusionen är borta, slaveriet är slut. Kvinnan har återtagit den kraft som vi en gång lämnade ifrån oss."

Jag känner lättnad, känner min kraft och kopplingen till min tvillingsjäl. Vi har balanserats och vi har återkopplats till varandra. Efteråt upptäcker jag att mina glasögon har gått mitt itu! Hela tiden är Mandura närvarande i processen tillsammans med andra vänner - präster och prästinnor? Jag är tacksam för Manduras hjälp och stöd, men jag avbröt hans berättelse så den fortsätter här nedan.)


Mandura ler varmt och fortsätter:

Det avbrottet var välkommet, det var vad vi har väntat på, detta att allt fler av er ska vakna upp och inse att ni har en enormt stor Kraft och dessutom all Sanning inom er. Som Jesus sade: JAG ÄR vägen, sanningen och livet / ljuset. NI - var och en BÄR ALLT INOM ER!

Jo, för att återgå till Atlantis. Energin sjönk ända ner till den 3:e dimensionen hos de arma förslavade människorna. Rädslan ni kände uppmuntrade förövarna till att testa gränserna för hur mycket tortyr och rädsla ni kunde uppleva innan döden inträffade.

Jag, min gemål och de andra prästerna och prästinnorna bestämde oss för att fly ner i underjorden genom de gångar och grottor som redan fanns där. Alla som ville följde med oss. Vi byggde långsamt upp vårt samhälle genom kärlek och omhändertagande av varandra. Det var ett gediget arbete och tog mycket tid, med i dag är vi många som lever i Ashua.ra.ta.ra som är en underbar stad av kristall.

Vid våra ingångar har vi healing-grottor av kristall som kommer att hjälpa de av er som är mogna för det att återfå resterande DNA-strängar, bli föryngrade och fysiskt friska. Första steget är nog ändå, som för Kjerstin här, att få era trauman bortrensade med hjälp av ljud- och ljus-sensationer, inte minst valarnas och delfinernas läkande toner.

Vår kristallstad är en del av Agartha, jordens inre värld, som har funnits här alltsedan Lemuriens fall då deras överstepräst Adama tog med sitt folk ner genom Mount Shasta. Där nedanför är staden Telos belägen. Agartha är stort och vi samarbetar genom olika råd, både regionerna emellan, men också med andra planeter och Galaktiska federationen, där vår vän Ashtar är befälhavare. Till jordens inre finns nedgångar / dimensionsportar här och var på jorden.

NU - i detta nu - när balansen mellan den Gudomligt feminina energin och den Gudomligt maskulina energin är uppnådd har vi nått slutet på denna förslavningens tid.

De förstörande krafterna som har haft makt över er på ytan har insett att Mänskligheten har förstått hur kraftfull var och en av er är - var och en är Guds kraftfulla Skapelse av Ljus och kärlek!

Som förutbestämt varit har nu äntligen KÄRLEKEN OCH LJUSET SEGRAT OCH MÖRKRET HAR FÖRSVUNNIT.

Älskade Ni - Se Sanningen!

Fred, frihet och rättvisa i glädje, kärlek och gemenskap oss alla jordebor emellan är vår framtid OCH DEN ÄR HÄR NU!

Er vän Mandura


En underbart vacker dal på "huvudön" Malta.      Det var i en grotta där ovanför som jag fick kontakt med "Timothy Brooke" i Agartha först gången. KW 2014
En underbart vacker dal på "huvudön" Malta. Det var i en grotta där ovanför som jag fick kontakt med "Timothy Brooke" i Agartha först gången. KW 2014


Mandura 30 september 2021 via Kjerstin Wegler


Älskade Bröder och Systrar

Jag är er gamle vän Mandura, tillika överstepräst i Atlantis. Historien om Atlantis är ingen saga utan en viktig Sanning. Paradiset på jordens yta som övergick till en ego-styrd upptäcktsfärd.

Nu kära ni, nu i denna tid som är nu möts vi åter. Den Nya Tiden är här, tiden då ni tappra och modiga själar har samlat oerhörda mängder av visdom till Den Ende / Källan / Skaparen.

Vi, Lemurens överstepräst Adama och jag Mandura, väntar på er. Vi befinner oss i en annan dimension. Vi har gjort resan från den 4:e till den 5:e dimensionen och vi hjälper och stödjer er nu från Gaias inre värld, Agartha. Eftersom även vi har gjort den inre resan som ni gör nu, så vet vi vad ni går igenom.

Vi beundrar ert mod och inte minst ert tålamod. Många är ni som väntat "i kulisserna" på denna återgång till en värld i balans, en värld i Kärlek. Det nya Paradiset som ni skapar själva.

Passa på att manifestera nu, det går lätt i denna stund, kommunikationerna med Universum, kommunikationen med Skaparen är vidöppen nu. Ni vet så väl - det ni tänker på får ni mer av. Visualisera, manifestera i tanke och ord.

Var i avskildhet, gå in i er själva. Ni vet allaredan att där - och endast där - finner ni Sanningen. Glöm det yttre skådespelet!

Ögon, öron och mun kan ni gott stänga igen för en tid för att lättare uppnå den fullständiga kontakten med er själva, med ert Högre Jag. I ert själv, i er essens har ni ALLT.

Gå in över tröskeln till den Gudomliga Jag Är.

Älska dig själv - älska dina medmänniskor. Ni är alla komna ur samma Källa. Ni är alla lika nära Gud.

Vi följer er i varje stund.

Er Mandura


Jag, Kjerstin, vill rekommendera två böcker om Agartha och om Atlantis.

Mariana Stjerna Agartha - Jordens inre värld

Christine Auriela Aloisio The Crystall City of Atlantis - My Journey to Ashua.ra.ta.ra (engelska)


Utsikt över MEDELHAVET från ön Gozo. Såg dock inga delfiner.  KW 2014
Utsikt över MEDELHAVET från ön Gozo. Såg dock inga delfiner. KW 2014