125. Järna, del 2. Waldorfskola 

06.04.2023

Järna Kulturcentrum, del 2


Under min promenad i Järna Kulturcentrum, i Ytterjärna, passerade jag även Örjanskolan som är belägen i området mellan Vidarkliniken och Kulturhuset. (Se mitt förra blogginlägg, 124) Skolan är en väl etablerad Waldorfskola som grundades 1980.

Denna skola ÄR EJ att förväxla med Solvik-skolan som ligger ett par kilometer längre söderut (se nedan)

Solvikskolan har florerat i en programserie på Svt Där har skolan fått kritik för att, enligt programserien, ha drivits på ett sektliknande sätt. Ändå har den benämnts "Waldorfskolan i Ytterjärna" i programserien, vilket både smutskastar andra seriösa Waldorfskolor och, på grund av sitt läge, även lätt förväxlas med Örjanskolan. Därför vill jag berätta mer om Örjanskolan och waldorfpedagogiken.


Från Örjanskolans hemsida under rubrik "Om skolan":

"Örjanskolan är en icke-vinstdrivande waldorfskola som drivs av Föreningen Örjanskolan

På vårmötet utser föreningen en styrelse.

Föreningens styrelse är skolans huvudman och är tillsammans med rektor formellt ansvariga för att skolan drivs i enlighet med ändamålsparagraf och lagrum.
Örjanskolan är medlemmar i Waldorffederationen, som samarbetar med Idéburna friskolors riksförbund..
Föreningen Örjanskolan är öppen för alla som vill vara medlem.
Att vara medlem är ett sätt att stödja skolans verksamhet och utveckling. Det är önskvärt att alla föräldrar och lärare är medlemmar i föreningen."  

SLUT CITAT

Ovanstående arbetssätt gör att Örjanskolan knappast kan drivas som en sekt, vilket Solvikskolan beskylldes i Svt för. Skolan är heller inte vinstdrivande (se citatet ovan).


Från Örjanskolans hemsida under rubriken "Om waldorfpedagogik"

"Waldorfpedagogiken och Örjanskolan arbetar för att, i nära samarbete med hemmen, fostra eleverna till fria och ansvarstagande individer som är förmögna att uppfatta omvärldens behov och att omsätta egna val till handling. I det dagliga arbetet med eleverna utgår vi från att varje människa behöver utveckla sitt intellekt, sin känsla och vilja i samklang.

Detta ser olika ut beroende på var människan befinner sig i sin ålder och utveckling."   SLUT CITAT


Mer info om Örjanskolan och om waldorfpedagogiken i stort kan du läsa på hemsidan och även på Kristofferskolans hemsida (skolan finns i Bromma i Sthlm, på samma plats sedan 1967).


Apropå Kristofferskolan - på deras hemsida hittade jag en parallell händelse, liknande den jag berättade om högst upp på sidan (angående programserien om Solvikskolan) se nedan


Jag fann följande under rubrik "Om Kristofferskolan / skolans historia"


"I februari 1968 sänder Dokumentärredaktionen på SVT filmen "En skola" av Eric M Nilsson, i vilken Kristofferskolan beskylls för en samhällsfientlig indoktrinering av eleverna. Filmen gav upphov till en livlig debatt i medierna, varvid redaktionen på SVT fick skarp kritik för sitt sätt att missbruka begreppet "dokumentär"."    SLUT CITAT


På Örjanskolans hemsida finns även bilder av skolan. Eftersom jag besökte Järna Kulturcentrum en vardag under skoltid, så ville jag inte störa verksamheten genom att gå runt och fotografera byggnaderna.


Mina egna erfarenheter från Örjanskolan


Eftersom jag har mött fördomar om att waldorfskola skulle vara "en flummig skola" vill jag berätta nedanstående.

Jag valde Örjanskolan (i mitten av 80-talet) till mina tre barn därför att jag visste att man riktar sig till hela människan; "hand, hjärta och huvud". Det innebär att man "inbakat" i undervisningen, speciellt för de yngre barnen sjunger, rör sig, lyssnar på sagor, ritar och målar. Som förskollärare vet jag hur viktigt detta är. 

Lärarna i skolan var engagerade i sitt arbete på ett djupare sätt än vad jag har upplevt i någon annan skola, varken förr eller senare.

Vi föräldrar arrangerade varje år en välbesökt julbasar med bl.a. fiskdamm, matservering och café, vilket innebar många trevliga möten och förberedelser av alla de slag. Samarbetet mellan lärare, övrig skolpersonal och föräldrar tror jag att bidrog mycket till att göra barnen trygga - "alla i skolan kände alla".

När mitt äldsta barn hade gått ut klass 9, lämnade vi skolan för flytt till en annan ort. Ett av mina yngre barn började senare läsa naturprogrammet på gymnasiet. Efter ett par månader kom tonåringen hem och var arg och sade:

"De där gamla gubbarna som är lärare borde pensionera sig. De försöker inte ens göra ämnet intressant eller roligt!"

Därmed hoppade tonåringen av studierna för praktik på en gård och gick sedan Naturbruksgymnasium, läste in vissa ämnen på Komvux, pluggade på Universitetet, forskade och undervisade där - för att sedan ta doctorsexamen i kemisk biologi.

Även mina övriga barn har gått högre utbildningar på Linköpings Universitet - av eget intresse och hög inre motivation. Detta helt utan ekonomisk stöttning från omgivningen, utan de har fått leva på studielån. 


Vidare, från Örjanskolans hemsida, under rubrik: "Waldorf i korthet"

"Waldorfskolan är en icke-vinstdrivande friskola.
Det konstnärliga genomsyrar alla ämnen.
En viktig del i undervisningen är hantverkslektionerna.
Några hantverk som erbjuds på Örjanskolan är smide, träslöjd, skulptur, bokbindning, vävning, m fl.
Eleverna uppmanas till både kreativt och kritiskt tänkande vilket leder till en förmåga till självständig problemlösning och initiativrikedom."
Slut citat