4. Jesus högre Jag Sananda muntrar upp oss

31.08.2021

Sananda om att kris är utveckling 
Jesus/Sananda via Kjerstin Sisilla december 2019

Älskade Vänner; Bröder och Systrar. Jag är Sananda som vill muntra upp er i dag. Jag vill påminna er om att ni alla ÄR Ljus och Kärlek. Ni är älskade och ni är perfekta och fulländade precis som de ni är.

Förebrå er inte när ni tillfälligt sjunker i energi och blir frustrerade, arga eller oroliga. Det är förståeligt att ni efter så många samlade erfarenheter i tröga 3D-energier har svårt att till fullo tro på att den tiden verkligen är över för evigt. 

Er vardag är ännu inte så lätt som ni önskar, ibland känner ni er som placerade i ett vakuum, ett vakuum av väntan och däremellan glädje och förväntan för ni vet innerst inne vad som är på väg. Ert Högre Jag sänder de signalerna av glädje och kärlek in i era hjärtan. Våga tro på Sanningen Älskade Vänner. Våga tro på Sanningen om Din egen storhet, din egen Gudomlighet. Våga steget in i Ljuset tillsammans med er vackra planet Gaia.


När jag vandrade på jorden som Yeshua/Jesus hade även jag stunder av förtvivlan och ilska som sänkte mina energier. Även jag bad då om Faderns/Skaparens förlåtelse för att sedan åter göra mitt bästa. 

Kris är utveckling mina Vänner. Vi lär av våra misstag och kan därmed finna nya lösningar och vägar framåt. OM du vore fulländad, med endast Ljus och Kärlek i alla dina tankar och handlingar, då skulle du inte kunna befinna dig fysiskt på jorden. Förstå att du, just du, är en del av den viktiga markbesättningen på Gaia! 

Var nöjda med er själva kära Vänner och förstå att ni gör vad ingen annan har gjort tidigare. Tack vare ert enträgna arbete förvandlas hela Universum i denna stund. Det osynliga görs snart synligt och allt kan bara bli bättre för er. Omvandlingen kommer att överträffa era mest fantastiska förväntningar mina Vänner. 

Så håll ut och sök kontakten med mig eller andra Hjälpare här så ofta ni behöver. Lita även på informationen som ni var och en nu får in i ert Hjärta. Ni får alla kunskaper om er själva, från ert Högre Jag och era egna Guider.

Jag följer er, beundrar er och Älskar er alla mer än ni kan förstå.

Er Sananda