78. Thoth om Sanningen 

03.02.2022

Thoth via Kjerstin Sisilla

27 januari 2022 


Mycket händer jorden över i detta nu. 

Det går snabbt nu, mycket mörker avlägsnas som förutspått är sedan långeliga tider.

Ni gör ett strålande ljusarbete Kära vänner, när ni står i er fulla kraft, sammankopplade av Ljusets energistrålar, sammanvävda i ljusnätet som omger er planet Gaia.

Allt är ett - har ni månne hört det förut (ler) - därför välkomnar ni nu i ert hjärta alla som vänder sig mot ljuset "i sista momangen". Minns att ni alla spelat mörka roller i era inkarnationer - ingen är bättre eller sämre, ingen är mer värd.

Minns det, vi är alla lika nära Gud. Därför välkomnar vi nu alla som vaknar upp och gnuggar sig i ögonen och faktiskt ser Sanningen. Den sanning som hela tiden funnits mitt framför näsan på dem, de har bara inte varit mogna och därför varit blinda för den.

Skiftet som vi alla väntat på så länge, det sker nu, därför må allas ögon nu öppnas.

De tolv skapelsepyramiderna i eterisk form som jag en gång skapade, de har nu var och en fyllt sin funktion. Mänskligheten har tagit sig igenom de planerade utvecklingsstegen. Alla pyramidernas väktare "är med på tåget" och vi arbetar nu tillsammans från den 13:e "kristallskivan" som skapats tack vare energihöjningen hos mänskligheten. Ingenting kan stoppa skeendet som är påbjudet av Gud Skaparen.

Mänskligheten går en ljus framtid till mötes. Njut av stunden Älskade människor på Jorden.

Er Thoth