70. INTRO 5

08.01.2022

Lite om Jordens skapelse, egna upplevelser och Sanat Kumara/Vivamus ordUr "Uppdrag Jorden" kapitel Lejonportalen (året är 2015)

"En natt den sommaren vaknade jag av en stark rörelse i hela kroppen samtidigt som jag hörde ett ljud. Därefter såg jag ett starkt ljus och underbart vackra färger som var i ständig rörelse. Från någonstans fick jag orden:

"Först kom ljudet, sedan ljuset". Det kändes som om jag hade upplevt en glimt från jordens skapelse.

En annan natt for jag iväg ut i ett mörkt blått universum med planeter och stjärnor som lyste vita på avstånd. Mitt i detta såg jag en stor ljuslila cirkel. I cirkelns ytterkanter fanns jordens stjärnbilder tecknade i samma färg. Det är Zodiaken, tänkte jag.

Senare såg jag, i mitt inre, två stora hjul ute i universum. Som jag minns det var de starkt turkos, men jag är dålig på att minnas färger. I den upplevelsen innehöll den ena cirkeln Zodiaken och den andra hade tolv romerska siffror i ytterkanten, som en klocka. De var förbundna med varandra genom kuggar, som två kugghjul. Det jag såg kändes som en symbol för vår tideräkning här på jorden." 

Slut citat


När jag upplevde "tidshjulen" i universum; zodiaken och de romerska siffrorna, kände jag en stark koppling till aztekerna/Maia-indianerna i Sydamerika. Jag såg också vid något tillfälle en trappstegspyramid där.

Sedan upplevelserna med ljudet och ljuset har jag, som säkert de flesta, funderat en del över Jordens skapelse. Hur gick det till? I slutet av förra året frågade jag Sanat Kumara (nedan)


Jag: Sanat Kumara, du hjälpte mig att skriva Uppdrag Jorden. Jag ställde frågor och du svarade. Jag funderar nu på Jordens skapelse.

Hur gick det till? Hur startade allt? "Först kom ljudet, sedan kom ljuset" har jag fått veta, för länge sedan.


Sanat Kumara / Vivamus december 2021

Den Ende, Gud, Skaparen ville starta ett nytt projekt. Som alla andra "projekt" i Omniversum, ett utvecklingsprojekt. En planet fylld av varelser som skulle samla på upplevelser, erfarenheter och lärdom som tidigare inte hade existerat.

Och hur bildas då en ny planet? Allt nytt skapas av kaos eftersom när allt står i stiltje sker ingen utveckling alls. Se på den spegelblanka sjön, händelselös är den, utan rörelse, "vind i seglen".

Att då samla ihop energier från olika planeter och placera de energierna, med mycket olika laddning, i varandras närhet ger då ett "stort" kaos på grund av de grundläggande olikheterna.

Detta "urkaos" gav upphov till en stor explosion som era vetenskapsmän kallar "Big Bang". Där har vi ljudet.

På så sätt bildades en "klump" - modell större. Inte jämn, utan med hålrum här och var och gropar och "höjder" på ytan. Denna klump var tämligen livlös, ingenting växte där och ingenting utvecklades. Gud skickade ner sin Ande för att förvandla denna materia med hjälp av sitt Ljus och sin Kärlek. Där har du ljuset du hört talas om.

Tack för i dag, kanalen är trött.


Slut för i dag och tack för i dag

Här blev energierna tyvärr för starka för mig, det var som om både min kropp och själ påverkades av Sanats berättelse. Jag blev helt matt och det snurrade i huvudet och samtidigt malde frågan:

"Hur kom de fyra elementen till jorden?"

Vid ett senare försök kom vi inte längre än till en repetition av ovanstående, vilket betyder att detta är inte vad jag ska ägna mig åt just nu. Vi kommer säkert att få veta allt i detalj när tiden är inne.