55. Naturligt läkande o Sanat Kumara

04.12.2021

1) En tillbakablick 

2) Budskap från Sanat Kumara om sann forskning


Ni minns säkert sommaren 2018, som var mycket torr och varm. Gamla spisen gick sönder. Vi bestämde oss för att också ersätta den gamla fläkten med en fläktkåpa. Därmed behövde en del av köket kaklas om. Efter ett par veckor var bara fogningen av kaklet kvar att göra. 

Jag stapplade ut från värmen i köket för att klippa sly till fåren som verkade hungriga. Jag hoppade i badtofflorna. Med famnen full av sly gick jag mot de bräkande fåren. Vänstra foten försvann ner i en grop i marken. Det kändes som om något åkte in i foten och den satt fast.

Jag fick ta i med all kraft för att trots smärtan dra foten uppåt och sedan ta sista stegen  till fårhagen och kasta in slyet. Slängde mig sedan ner på gräsmattan intill och vred mig av smärta. Blodet rann ur vad som såg ut som ett sticksår. Jag fick hjälp till soffan och låg där med foten högt. Den svullnade snabbt upp och blev röd och öm ända ner till tårna. Min man undrade om jag hade fått ett ormbett och jag insåg att det var så.

Följande dag var foten fortfarande svullen och jag fick skjuts till sjukhuset för att få en stelkrampsspruta (de var slut på vårdcentralen hemma). Besöket tog sju timmar eftersom det upptäcktes att jag hade mycket högt blodtryck. Jag fick åka hem först när det hade sjunkit något genom medicinering.

Efter ormbettet var jag både mer jordad och knuten till naturen. En morgon såg jag genom fönstret en gyllene trollslända som flög runt glatt i morgonsolens ljus. Jag fick insikten och orden:

           VI ÄR ALLA ETT - KNUTNA TILL MODER JORD OCH UNIVERSUMS HÖJDER


Naturligt läkande är för mig en Sanning

Några månader efter ormbettet hade jag fortfarande något förhöjt blodtryck. Eller kanske var det de höga energierna som stressade mitt hjärta? Det var min egen teori. Jag såg mig om efter en alternativ behandlingsmetod och började äta naturläkemedel. Jag fick även göra 24-timmars blodtryckstest för att vara säker på att jag utan risk kunde avstå traditionell medicin.

På 1970-talet fick jag god hjälp av alternativ medicin när upprepade antibiotikakurer inte hjälpte. Under en veckas intensivkurs i att spela instrumentet lyra blossade ett svårt eksem upp på armarna. Klådan var outhärdlig varför jag besökte en läkare och fick klådstillande medicin i form av små knallrosa piller. De innehöll ett färgämne som jag var allergisk emot varpå jag fick eksem på precis hela kroppen. Jag besökte hudspecialist på sjukhus. Då togs prov från huden samtidigt som jag fick en infektion av stafylokocker i blodet (s.k. sjukhussjukan). Varbölder dök sedan upp på olika ställen på kroppen; i ansikte, ljumskar, på smalben och fingrar. Flera gånger fick jag åka till akuten för att få bölderna på smalbenen uppskurna eftersom jag fick hög feber. Jag åt upprepade antibiotikakurer som inte hjälpte och senare ett alternativt antroposofiskt preparat under några månader. Ett år efter insjuknandet var jag höggravid och rädd för att föra över infektionen till barnet. Jag var euforisk av lättnad när jag blev frisk precis i tid till förlossningen.

Sedan dess har jag förtroende för naturliga läkemedel utskrivna av kunniga läkare. Jag är glad över att ha kunnat sluta använda traditionell medicin som jag anser att ofta ger biverkningar. Även healingen har naturligtvis hjälpt mig en god bit på väg, eftersom kroppen numera läker sig själv vilket jag tidigare har berättat om. I dag använder jag varken astmamedicin, medicin mot migrän eller blodtrycksmedicin.

Åter till mitt förhöjda blodtryck efter ormbettet. Jag blev förutom naturliga antroposofiska homeopatiska preparat rekommenderad att pröva läkeeurytmi som är en individuell rörelseterapi. Genom terapin främjar man de självläkande krafterna i stället för att bekämpa symtomen. För närmare 100 år sedan introducerade och utvecklade Rudolf Steiner läkeeurytmin. Han menade att varje ljud i alfabetet har sin egen rörelseform och ett förhållande till inre själsliga funktioner. Genom att öva dessa rörelser kan man åstadkomma en läkande inverkan på organismen, enligt Steiner.

En gång i veckan under sju veckor besökte jag en välutbildad läkeeurytmist med lång erfarenhet. Jag fick lära mig att göra enkla rörelser som skulle hjälpa mig att växla uppmärksamheten mellan det yttre och det inre. Enligt Steiner och även Jung, stockar sig den inåtriktade rörelsen lätt i en depression. Om däremot strömmen utåt mot omvärlden inte kan vändas inåt igen hamnar man lätt i utmattning. När jag läser detta då tänker jag på de många som är sjukskrivna på grund av depression och utmattning i dag. Jag inser att det kanske helt enkelt handlar om själslig obalans!

(Så länge jag kan minnas har min andning känts spänd och ansträngd, kanske på grund av rädslan som jag har burit på. Även som barn hade jag astma och minns hur svårt det var att andas ut i motvind - när jag gick baklänges så gick det lättare.)

Jag gjorde mina personliga eurytmi-övningar varje vardag under tre månaders tid. Rörelserna krävde koncentration och att jag höll fokus på vad jag gjorde. Efteråt vilade jag en stund och kände hur rörelserna arbetade vidare i kroppen. Ofta fick jag också healing i hjärtat och i fotsulorna under vilan. Jag blev lugnare, gladare och kände mig mer avslappnad och framförallt i bättre balans. Kontakten med både den andliga världen och naturen blev än intensivare. Jag fick dessa budskap från den andliga världen:

"Våga säga JA till glädjen och lyckan."

"Säg JA till livet, till friheten. Lev ditt liv till fullo."


Jag är oerhört tacksam för att jag satsade tid och pengar på läkeeurytmin som hjälpte mig att hitta balansen mellan mitt inre och yttre.

I Tyskland har man en mångårig tradition med kunniga läkare som skriver ut naturliga läkemedel. Man använder ofta alternativa behandlingsmetoder som komplement till traditionella. I Sverige har en annan väg valts som förhindrar människors valmöjligheter. Många alternativa behandlingsmetoder nedvärderas och får inte ingå i högkostnadsskyddet eftersom de inte anses ha bevisad effekt. 

I september 2019 förbjöds tillverkning, förskrivning och försäljning av antroposofiska läkemedel i Sverige. Förutom detta har forskning inom alternativ medicin tystats ner trots att det finns ett flertal studier som visar positiva resultat. Jag tycker att politikerna borde ta tillvara folkets röst och inte stå på de stora läkemedelsbolagens sida. Medborgarna i samhället borde självklart få bestämma själva vilken vård, medicin, vaccination och behandling de vill använda sig av. Maktelitens vinstintressen får inte längre äventyra vår hälsa utan all korruption behöver komma upp till ytan, vilket sker nu. Självklart borde även all forskning vara obunden och opartisk.

Läkarna får extra betalt från dessa stora bolag för att genomföra studier med patienter. Jag deltog i en studie med ett nytt kombinationspreparat mot astma för c:a 15 år sedan. Det verkade praktiskt att kunna inhalera en medicin istället för två olika, tyckte jag. För besväret fick jag 500 kronor och en praktisk ryggsäck, med företagets logga på förstås. Jag förband mig också att ställa upp för ett reportage i en medicinsk tidning. Jag undrar hur hög ersättning läkare som utför olika studier och även förskriver dessa preparat till patienter får? Några år senare (2011) började jag bearbeta min barndom och kunde genast minska medicineringen för att senare avsluta den helt.

Visst är bland annat penicillin en fantastisk upptäckt som kan vara nödvändig att ta till ibland och som säkert har räddat livet på många människor. Traditionell medicin dämpar en sjukdoms symtom, men behandlar den inte på djupet. Den alternativa medicinen som verkar på djupet och hjälper människans eget immunförsvar att arbeta, hotar de stora läkemedelsbolagen som tjänar stora pengar på medicin och vaccin som ofta ger biverkningar.

Jag tror att mänskligheten skulle bli betydligt friskare snabbt genom att äta ekologisk frukt, grönsaker och spannmål, undvika kemikalier och vitt socker och äta kött, fisk och ägg från djur som fötts upp med kärlek och respekt. Själv har jag valt att bli "smörätande vegan", men tycker inte att jag har rätten att döma andra som inte har gjort det valet. Enligt mig går "militanta veganer" som släpper djur fria en väg som i stället ökar motsättningarna mellan människor. Alla förändringar sker inifrån och jag tror att stora positiva förändringar på jorden snart kommer att ske i snabb takt.


Sanat Kumara/Vivamus om jordens utveckling, via Kjerstin Wegler


Jag är Sanat Kumara 

Mina vänner, det rör på sig. Över hela jorden pågår en rörelse av energier. Rörelse är utveckling. I stiltje och stagnation kan ingen som helst utveckling ske. Nu i dessa dagar när nyhetsrubrikerna är fulla av empati för Moder Jord genom rapporter om djurarter som utrotas, regnskog som skövlas och havsliv som hotas av gifter, börjar allt fler förstå att om människan vill leva vidare på Gaia är det minst sagt hög tid att tänka om - och tänka rätt. Allt fler känner sann tacksamhet i sitt hjärta för Moder Jord som är den som föder er. Det ger också utrymme för att släppa fram de politiker och ledare som har förstått att pengar inte föder folket, utan enbart lurar in dem i slaveri.

Folket och vissa politiker börjar protestera emot sammanslutningar av olika slag vars enda syfte är att sko sig själva på andras bekostnad. Man har upptäckt att "kejsaren inte har några kläder på sig", utan allt är ett skådespel, ett ytligt spel för gallerierna. Människan börjar upptäcka vad som har hänt med Moder Jord medan de har sovit "Törnrosasömn", bedövade av allehanda gifter.

Därmed öppnas möjligheter för att föra fram sann forskning både om människans förflutna och om Gaias behov. Även många uppfinningar som har legat dolda kommer fram till ytan därför att ni nu är öppna för dem. I och med att den stora massan väcks och återknyter en allt djupare kontakt med djuren och naturen och känner tacksamhet och kärlek till Moder Jord avslöjas allt fler hemligheter om jordens och er skapelseprocess. Se fram emot ett giftfritt samhälle med fri energi inom en inte alltför lång framtid. Det är ni själva som bestämmer, det är ni själva som skapar er framtid. Utvecklingsspiralen är i full gång så njut av resan och minns av VI ALLA ÄR ETT och att ni har vårt fulla stöd i varje sekund.

Var vänliga och fortsätt att sända er kärlek över Moder jord och alla hennes varelser, stora som små, synliga som osynliga.

Med kärlek och respekt. Sanat Kumara