154. Sanning

02.11.2023

SANNINGEN

Sanningen som hjälparna (änglarna och guiderna) i den andliga världen ständigt upprepar är:

"DU har Sanningen inom Dig"

När vi väljer enhet och kärlek (i stället för rädsla och polarisering/ställningstagande i olika frågor t.ex.) då - FINNER VI VÅR EGEN SANNING.

Således behöver vi inga böcker, inga gurus eller jordiska lärare. I religiösa skrifter gissar jag att det finns flera exempel på hur blivande Mästare gick ut i öknen, i ensamhet, för att söka SIN Sanning.

Det är inom oss som vi finner vår egen individuella Sanning.

Alltså, som bl.a. Jesus Sananda ofta upprepar:

"Lev i nuet, lev i kärlek, lev som barnen - här och NU"


DET VACKRA OCH DET GODA

Se det vackra, se det goda som finns djupt inne i alla människor, oavsett vilka handlingar de har begått. Det lilla oskyldiga och ofta oförstådda inre barnet finns djupt inom oss alla.

Av egen erfarenhet, både genom min egen livsresa och genom arbetet, b l.a. som förskollärare, inser jag numera att ett "oförstått barn" inte har kontakt med sitt hjärta och därmed inte heller kan ta emot eller ge kärlek. Då handlar man ofta på ett kärlekslöst sätt, eftersom man inte vet om något annat...

Citat av Jesus/Yeshua:

"Förlåt dem, för de vet inte vad de gör".

Det är oerhört läkande att förlåta - både oss själva och andra.

När du "går till öknen" (tar dig ensamtid för meditation); be då ditt Högre Jag och Änglarna om hjälp. Eller be Gud Skaparen/Urkällan, Moder Jord eller de uppstigna Mästarna om hjälp.

Vilken religion du har valt att tro på har ingen betydelse - ett Högre Jag har vi alla. Vi får ständig hjälp, trots att vi ofta ej är/har varit medvetna om det.


NATURENS OCH DJURENS VISDOM

Njut av naturens under och skönhet. Naturen som naturligt samarbetar för överlevnad - för Moder Jords skull och för Människans skull.

TRÄDET KLAMRAR SIG FAST VID STENEN FÖR ATT INTE FALLA I BÄCKEN
TRÄDET KLAMRAR SIG FAST VID STENEN FÖR ATT INTE FALLA I BÄCKEN
TRÄDET I SIN TUR HÅLLER STENEN/STENARNA I ETT SÄKERT GREPP
TRÄDET I SIN TUR HÅLLER STENEN/STENARNA I ETT SÄKERT GREPP

Njut av djuren - när du lever HÄR och NU, så kontaktar de dig och lämnar budskap på de mest fantastiska sätt.

Min vackraste vän i Vikmanshyttan 2022
Min vackraste vän i Vikmanshyttan 2022

                   Jag rekommenderar med varmt hjärta böckerna nedan:

ALLT ÄR ETT

"Det bästa sättet att bli av med en fiende är att göra den till vän" finns det ett ordspråk som säger. Så sant! (Enligt mig :)


Det är dags att vi alla på denna planet, som förutspått är:

ENAS FÖR ALLAS BÄSTA OCH FÖR VÅRA BARNS OCH BARNBARNS FRAMTID.

YTTERLIGARE EXEMPEL PÅ HUR NATUREN, I EN BRANT SLUTTNING NER MOT VÄTTERN, SAMARBETAR FÖR ÖVERLEVNAD
YTTERLIGARE EXEMPEL PÅ HUR NATUREN, I EN BRANT SLUTTNING NER MOT VÄTTERN, SAMARBETAR FÖR ÖVERLEVNAD