150. Kluster

02.10.2023

        

       Fick till mig ordet "kluster" och såg i mitt inre, former i ständig rörelse