83. Favorit i repris

26.02.2022


Aurora Athena 

Jag är Aurora Athena. Vem är Du? Det är dags att minnas nu Människa. Det är dags att minnas ditt ursprung, din härkomst. Du åtog dig ett uppdrag på Gaia för just Du ville vara med på denna resa. Minns Dig Själv Människa!

Om du är kvinna, minns det varma och starka, det trygga och djupt kärleksfulla - det Gudomligt Feminina - som du förde med dig till Gaia. Du jordade din kärleksfulla Moderlighet djupt i Moder Jords element. Du hade kontakt med Urmoderns krafter. Under dina liv som man har du prövat på att ha makt över andra, att bestämma över kvinnor och barn, kanske att döda. Minns att du i din roll som man även har fått öva din egen styrka, att använda din kraft för att stå upp för dina åsikter, att av kärlek försvara din älskade, din avkomma, din familj eller ditt folk. Använd erfarenheten från den Gudomligt Maskulina kraften till att i detta liv - i övergångens tid - använda denna kraft till att stå upp för dig själv, för det starka JAG som du är. Kombinationen av den Gudomliga Maskulina kraften och den Gudomliga Feminina kraften är just den DU ÄR. Du är inte antingen eller - du är både och i ditt ursprung och har så alltid varit.

Om du är man i denna inkarnation - skräms då inte av kvinnans Gudomligt Feminina kraft utan ta lärdom av den, minns den maktlöshet du kanske stundtals upplevt i inkarnationer som kvinna. Minns också styrkan, kärlekskraften/naturkraften i bärandet och födandet av ett barn, den intima kontakten med Urkällan/Urmodern. Minns man, att även du har den kraften inom dig. I kombination med din Gudomligt Maskulina kraft har du allt inom dig.

När Man och Kvinna nu båda finner balansen inom sig själva uppstår Den Nya Världen. En värld där alla, utan undantag, kan bli respekterade och älskade som den varelse den innerst inne är. Det skal som många har burit som skydd mot omgivningen kan nu lösas upp. Rädslan för medmänniskorna, djuren, misslyckandet eller mörkret var allt bara en illusion vilket ni ser nu Människor. Det materiella; karriären, statussymbolerna, makten, pengarna har spelat ut sin roll - ni kan se igenom illusionen - allt detta var utan värde. Kanske känns livet tomt eller meningslöst ett ögonblick när slöjan faller, men låt det så vara. Lyssna på ditt inre, på ditt hjärta. Tids nog får du inspiration från Dig Själv. I väntan på den, försök att njuta av stunden, av nuet, det vackra i naturens ögonblick som ständigt förändras, barnens lek, djurens närhet. Ge dig tid att vila, tid att hinna ikapp dig själv och minnas VEM DU ÄR.

Jag älskar Er alla. Er Aurora Athena


Jag fick till mig ovanstående från 5 januari 2020, MEN BUDSKAPET ÄR MINST LIKA AKTUELLT I DAG.

Ljus och Kärlek till Dig


KOM PÅ NU att det är DEN INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I DAG

MED ANDRA ORD - HÖG TID FÖR DEN GUDOMLIGT FEMININA KRAFTEN ATT ÅTERTA SIN PLATS PÅ JORDEN 

                       FÖR FRED, FRIHET OCH RÄTTVISA 

                   FÖR EN NY VÄRLD I LJUS OCH KÄRLEK