63. Vänd på negativt tänkande

01.01.2022

Vad för vi fram för budskap? 


Säg inte inte

I över 20 år arbetade jag som förskollärare, mest med barn 3-5 år. De senaste åren pratade vi i personalgruppen om hur vi vuxna påverkar barnen, bl.a. genom språket.

Vi övade på att vända negativa uppmaningar till positiva. I stället för att ropa "Spring inte inne!" sade vi med lugn röst: "Vi går inomhus" och förklarade vid behov varför. Vi vuxna kunde också fundera ett steg vidare: Fanns det möjlighet att gå ut en extra gång med några barn? Var det brister i vår planering? o.s.v.

Vi var uppmärksamma på ordet "inte" och bestämde oss för att sluta använda det: "inte säga inte". Vi påminde varann om vi glömde bort oss. På så sätt blev vi själva mer medvetna och även tydligare i vår kommunikation, samtidigt som barngruppen blev lugnare.


Det är lätt att halka ner i det negativa

Där jag bor är det mycket halt nu på vintern. Jag tänkte en dag: "Tänk om jag halkar och bryter något" och automatiskt kom en fortsatt negativ tankegång: "Tänk om jag bryter armen eller benet, då kan jag inte köra bil och tänk, då...o.s.v." Varpå jag spände mig där jag gick och tänkte: "Inte ramla!". På så sätt ökade risken för fall såklart, eftersom fallet var det jag fokuserade på... Jag önskade mig just det, omedvetet...

Det är som om vi av gammal vana är "negativt betingade" i vårt tankesätt - åtminstone jag haha. Lösning på ovanstående blev att köpa skor med metalldubb till mina promenader som nu blivit mycket mer harmoniska. 

Jag övar på att bli mer medveten om mina tankar och förändra dem till positiva. Ett knep är att lyssna på favvo-musiken och dansa eftersom det gör mig glad. Ett annat att minnas att jag (och du och vi alla) ingår i en otroligt stor helhet, är pusselbitar som har förmånen att göra vår del i den stora förändring av Världen som sker NU. Jag visualiserar i inre bilder den framtid som jag önskar - en Kärlekens värld där vi bryr oss om våra medmänniskor och alla får leva i Fred, Frihet och Rättvisa.

Av tankar styrs vår värld, apropå texten i Ted Gärdestads låt "Snurra du min värld" 


Min Sanning och dagens insikt är således:

DET VI FOKUSERAR PÅ - DET DRAR VI TILL OSS

VI SKAPAR VÅR EGEN VERKLIGHET

VI PÅVERKAR ÄVEN BARN, DJUR OCH ALLT OMKRING OSS MED VÅRA TANKAR OCH ORD