49. Den nya Världen

02.12.2021


1) Egna diffusa tankar om religion, healing och min Sanning (som ej behöver vara din Sanning - sök din egen!

2) Budskap från Jesus högre Jag Sananda om att leva här och nu


Som vanligt skriver jag endast utifrån egna upplevelser och känslor. Jag är sannerligen ingen religionsexpert, är nöd-döpt på sjukhus, inte konfirmerad och inte längre medlem i någon kyrka. Mår dåligt av att se "Jesus på korset" som finns i de flesta svenska kyrkorna. Jag minns skolavslutningarna i Gustav Vasa kyrka i Stockholm. Jesus "som dog på grund av våra synder" och hängde där plågad eller död på korset gav mig en känsla av skuld. (I dag vet jag att han inte dog på korset, men det är en annan historia : )

Ett fantastiskt undantag som gör mig glad är Uppenbarelsekyrkan i Stockholm (i Saltsjöbaden?). Den känns "som en kyrka för alla" på ett obestämbart äkta sätt. Även kyrkan i Jukkasjärvi gillar jag, den har enligt mig lätta och positiva energier. Italiens katolska kyrkorna och kapell, med sina "madonnor" tycker jag ofta är vackra.

För några år sedan läste och studerade jag Kunskapens bok, vars innehåll kommer från en punkt "närmare Gud Skaparen", alltså från Högre dimensioner närmare Källan. Innehållet är nedkanaliserat därifrån till Mevlana, en kvinna som lever i Turkiet. Jag påstår inte att jag förstod allt jag läste (för då skulle jag vara Gud), men det elektromagnetiska fältet när man läser ur denna bok är starkt och energierna blir således höga. Innehållet i den mer än tusen sidor tjocka och vackert violetta boken kändes för mig sant, men helt omöjligt att förstå med min hjärna...


NU till vad jag egentligen tänkt skriva om:

Tänk, hur flertalet av oss människor har låtit oss luras i årtusenden och trott att när vi dör så existerar vi inte längre. Vi har identifierat oss helt med vår fysiska kropp. Vissa personer med en inneboende Gudstro, kanske har föreställt sig att döden innebär ett återvändande till Gud. Till ett "Nirvana" där vi existerar vidare, men helt utan individuella upplevelser. Vilket jag också tror är en del av Sanningen, eftersom Gud är Skapelsens Källa vi alla är komna ifrån. På "vägen dit" tror jag att vi kan ha många spännande äventyr - om vi vill :)

Sedan jag både mött en "utomjording" i en affär, sett ett par rymdskepp nära jorden och upplevt mig själv på Ashtars rymdskepp är min övertygelse att många planeter, både nära och mycket långt ifrån Jorden är fulla av liv och bebodda av vitt skilda varelser. En del som liknar oss, andra som ser ut som syrsor eller blå fåglar eller vad vet jag? 

De kärleksfulla energierna från "de Blå fågelvarelserna" har jag upplevt och även fått healing av dem, så för mig är detta en reell upplevelse - idag. Alla dessa varelser på ( i - man bor i allmänhet inuti planeterna) olika planeter och rymdskepp utvecklas ständigt, genom att samla kunskap och erfarenhet till Skaparen. 

Före 2011 skulle jag inte trott alls på detta, utan backat ett par steg från den som berättade.. eller skrattat osäkert. Då levde jag ännu i en stor rädsla, bl.a. för döden. Jag tror att det var därför jag fick uppgiften att skriva boken "Uppdrag Jorden" (2019). Jag berättar där om min resa, från ett liv i total rädsla och med olika sjukdomar, till att minnas liv i andra dimensioner, tidigare inkarnationer på jorden och få kontakt med varelser "på andra sidan slöjan". På köpet blev jag fysiskt frisk. 

I dag är jag tacksam över att leva på vackra Jorden och faktiskt tacksam över att mamma födde mig. Det var mitt eget val innan födelsen. Enda vägen till att kunna släppa alla genom inkarnationerna samlade rädslor var att möta dem. Det har jag försökt att göra. Tack vare min mycket traumatiska barndom börjar jag hitta tillbaks till min Kraft och mitt JAG ÄR.


Förtigits genom årtusendena har förvanskningen av de Heliga orden i Bibeln och i andra Heliga skrifter. "Man" gjorde detta av rädsla för människornas inneboende kraft. Ett okunnigt och förslavat folk är bra att ha - för att sko sig själv.

Bland andra faraon Akhenaton i Egypten arbetade för att föra fram Sanningen, nämligen att det finns bara en Gud att tillbe, Solguden Aton som står ALLA människor lika nära. Översteprästerna däremot tog mark från folket och krävde dem även på betalning för att de skulle få besöka templen där andra gudar tillbads. Det innebar att "Gud" endast var möjlig för vissa att nå. Akhenaton liksom hans medhjälpare blev dödade på översteprästernas befallning givetvis och en mer medgörlig farao tillsattes.

Nicola Tesla forskade om fri energi, vilket skulle inneburit en stor frihet för människorna på Jorden och en stor förlust för "utsugarna" som ville tjäna pengar. (Det står mer om fri energi i något av blogg-inläggen från Tim i Agartha) Nicola Tesla dog plötsligt och alla hans forsknings resultat råkade förstöras...

Tanken och kunskapen om reinkarnation/återfödelse på planeten jorden är borttagen i t.ex. Bibeln. Den var tidigare en naturlig kunskap i kristendomen och i andra ursprungsvarianter av andliga läror. Jesus blev i Bibeln/kristendomen upphöjd till Guds son, för att vi andra skulle förstå hur ynkliga vi är. Dessutom sades Jesus ha offrat sig på korset för våra synders skull. Skuld och skam skulle folket känna över sina synder... Prästerna och Imamerna däremot verkade få uppföra sig lite hur som helst...

Genom mitt arbete mötte jag en kvinna från Iran. Hon och hennes familj var analfabeter. Imamen i den lilla byn där hon bodde före flykten - han tog oskulden från alla unga kvinnor som skulle gifta sig - "därför att så stod det i Koranen". Vi ska inte inbilla oss att det inte förekommer olika typer av hemska övergrepp även inom kristendomen. Läs t.ex. mitt blogginlägg om Alice i Underlandet, eller läs Da Vinci koden alternativt sök i det inre, för att kunna bearbeta. Eller bara se bakom nyhetsrubrikerna, vad som framkommit efter "Me too" ("Weinstein-härvan" t.ex, med många kända personer inblandade).

Dessa övergrepp av olika slag började redan under Atlantis tid. I Uppdrag Jorden beskriver jag en upplevelse av hur "Dracosarna ville ta våra själar". Vi kvinnor lyckades stoppa detta, annars hade vi i dag varit helt förslavade.

Vi har nu "gått i lära" i 3:e dimensionen sedan Atlantis tid. Vi har alla gjort både hemska och Gudomliga handlingar i våra olika liv, som man, som kvinna, som urinvånare och många av oss som följare av Jesus under hans tid på jorden. Eller kanske som lärd man i Indien, eller blivit bränd på bål som häxa. Speciellt kvinnorna har ju behövt tryckas ner, för att de inte skulle finna sin kraft. Men det är dags nu att VI ALLA finner vår KRAFT för nu har vi lärt oss "i livets hårda skola" vilken värld VI VILL LEVA I.

Det är dags för de sista "månglarna att lämna templet" så vi kan leva i Fred, Frihet och Rättvisa på vår vackra planet. Må ohyran försvinna från Gaias yta, så vi får leva våra liv i Ljus och Kärlek, vilket vi nu är mogna för.


Åter till kristendomen: Jesus budskap är Kärlek, broderskap (vilket även innefattar systraskap har jag nu förstått :)

Det är dags nu att vi återtar denna gemenskap och detta Broderskap mellan oss alla på Jorden. Att vi återskapar det Paradis vi hade en gång - där vi accepterar var och en precis som den ÄR utan värderingar. (Ingen tillåts skada någon annan förstås) När du ger andra fria att vara den de är blir du själv fri. Vi bygger Den Nya Världen tillsammans nu.

Jag är mycket tacksam över den kontakt med Jesus högre jag Sananda som jag haft då och då de senaste åren. I sina budskap betonar han ständigt att VI ALLA ÄR LIKA NÄRA GUD, Vi är alla lika Gudomliga.Sananda via Kjerstin Sisilla 1 september 2021


Jag är Sananda. Älskade vänner - jag välkomnar er av hela mitt hjärta hit till de högre sfärerna.

Det är ett under att ni har överlevt så många livstider i de tidigare så sega och tröga energierna på Jorden. Nu är ni så många jordebor (och fler tillkommer varje sekund) som gnuggar er i ögonen och undrar varför ni inte SETT med era ögon förut.

Varför ni inte sett den oerhörda skönheten på er vackra planet Gaia eller de fantastiska levande varelserna som bebor henne - allt från daggmaskar till trollsländor och era älskade katter och hundar SER ni nu med nya ögon. Ni ser Guds skapelse i allt. Ni kommunicerar med djuren, med träden och även med era medmänniskor på ett nytt sätt. Eller rättare sagt, genom att ni nu alltmer lever i NUET, så blir ni mer av ert Högre Jag och ni minns vilka Kärleksfulla varelser ni Människor i grunden är. Ni är alla Guds skapelse, ni är alla ETT med Gud - VI ÄR ALLA ETT.

Visst, ni har hört det förut - VI ÄR ALLA ETT, men NU börjar ni inse den fulla innebörden av uttrycket. Vi är verkligen alla ett. Ni förstår nu att Gud, Kristus eller änglarna aldrig lämnat er. Det var ni som, som planerat var, sänkte era energier för att inhämta mer visdom.

Kristus-energierna finns där de alltid varit och de strålar från Universum ner över er. Änglarna av alla de slag har följt er i alla situationer i alla liv, men endast kunnat hjälpa er när ni bad dem. Alla vi andra hjälpare på olika "stationer" i Universum har på senare tid kunnat gå in med (ännu) mer hjälp och stöd än tidigare, genom att ni har höjt era energier över en gräns där vi lättare når varandra.

Alla här i de högre världarna är euforiskt glada över era fantastiska framgångar. När ni helt är uppslukade i NUET med vad som ger er glädje och som verkligen engagerar er höjer ni tillsammans det mänskliga medvetandet.

Alltså, genom att inte vara medvetna om "tid och rum", utan engagera er med ert hjärta i vad ni tycker om att göra, så ökar ni medvetandet. Det kan låta som en paradox - att det omedvetna (när ni glömmer bort er kropp) ökar det medvetna.

Så, Älskade vänner - fortsätt bara som ni gör nu - gå vidare i kärlek, skapande, lek, beundran av Moder Jords skönhet, hjälpsamhet till era medmänniskor och kontakt med era husdjur - så händer under.

Gläds åt att ni lever i en fysisk kropp i denna fantastiska tid på Gaia. Det är vad ni har önskat er innan ni valde att födas.

Undvik att läsa skrämselpropaganda, som korrupta nyheter. Det vore bättre med en promenad i skogen eller en simtur, lek med barnen eller en fika med grannen. Att lyssna på och kanske dansa till din favoritmusik höjer också energierna.

Här avslutar vi för dagen, älskade beundrade Människor.

Er Sananda