187. Drakarna

27.04.2024

KOLLEKTIVET AV DRAKAR 

Vi är Kollektivet av Drakar. Tack för att ni tar emot vår kontakt, vårt meddelande till Er Människor.

Vi kommer från Ursprunget, ert ursprung och Moder Gaias ursprung. Vi har varit en del av er och ni en del av oss, Människor. Vi hör samman, vi har gemensamma minnen och upplevelser i det förflutna. 

På grund av varelser med andra energier, lägre frekvenser, kom vi ifrån varandra Människor! Vi förlorade tillfälligtvis kontakten, men vi lever kvar i era sagor och sägner. Trots det är vi inte påhittade som en del tror, utan högst verkliga och som sagt en viktig del av ert förflutna.

Minns vår kraft, vår rättvisa och vår stora Kärlek Människor. Förväxla oss inte med ödlor eller dinosaurier Snälla Ni. 

Vi är Drakar av Ljus, av Kärlek, av de vita rena Kristusenergierna. Vi är Ljus och Kärlek från Gaias kristallina inre. Vi förenar Guds Faders och Moders Ljus i er, vi hjälper er i uppstigandet och den kristallina processen i era kroppar Människor. Erkänn oss, minns oss och se oss. Era husdjur gör det, de känner vår närvaro och hedrar den.

Visst kan vi spruta eld, visst kan vi slåss för rättvisa i Ärkeängel Mikaels namn. Men vi ÄR Kärlek i våra hjärtan. Vi vill överföra denna kärlek till er. Ta in den Snälla Människor och ni ska minnas ert mod och er styrka och återgå till att vara de Starka och Gudomliga varelser ni var i begynnelsen och som ni ALLA är i ert hjärta.

Med Kärlek och Kraft från oss, Drakarnas kollektiv.


Detta budskap tog jag emot för över fyra år sedan - men NU är det mer aktuellt än någonsin!