116. Om djurens och naturens gåvor

31.12.2022

VI ÄR ALLA ETT - KNUTNA TILL MODER JORD OCH UNIVERSUMS HÖJDER


Den varma sommaren 2018 kaklade jag köket i huset där jag bodde då. Jag tog en paus för att svalka av mig lite utomhus. När jag då bar sly till fåren i hagen trampade jag ner i en grop och satt plötsligt fast. Smärtan var outhärdlig och jag fick ta i med all min kraft för att dra upp foten ur gropen.

När foten hade svullnat upp och blivit röd och öm ända ner till tårna insåg jag att det var ett ormbett jag fått i foten, inte en pinne som jag stuckit mig på...
Följande dag var foten fortfarande svullen och jag fick skjuts till sjukhuset för att få en stelkrampsspruta. Besöket tog sju timmar eftersom det upptäcktes att jag hade mycket högt blodtryck. Jag fick åka hem först när det hade sjunkit något genom medicinering.
Efter ormbettet var jag både mer jordad och knuten till naturen. En morgon såg jag genom fönstret en gyllene trollslända som flög runt glatt i morgonsolens ljus. Jag fick insikten och orden:

VI ÄR ALLA ETT - KNUTNA TILL MODER JORD OCH UNIVERSUMS HÖJDER.


KaRa från Plejaderna om naturen 

KaRa 5 mars 2019 via Kjerstin Wegler


Jag är KaRa. 

Det är underbart att vara här med er igen. Ni är storslagna och modiga själar som gör ett stort och viktigt arbete. Ni börjar finna varandra nu, över hela jorden. Kärleken mellan er gör att energierna ökar i styrka. De höjs rejält och sprider sig jorden runt. Ni ska veta att ni är utspridda över hela jordens yta och på håll lyser energierna upp Gaia så hon liknar en lysande stjärna.


Ju mer energier ni kan ta in och omvandla i era kroppar, ju mer sänds till er. Detsamma gäller djuren. Har ni märkt att era husdjur är lugnare och mer tillfreds? Alla jordens djur har väntat länge på denna energihöjning, som nu gör att också de återvänder till ett liv i fred, lugn och kärlek.

Om ni tar er tiden att krama ett träd så känner ni dess energipuls i er kropp eller i era händer. Återvänder ni till trädet bara en dag senare kan ni känna skillnad om ni är uppmärksamma. Kanske ni då inte vet om det är era eller trädets energier som har förändrats/ökat. Tänk då inte, fundera inte med hjärnan på vad som händer, utan förstå endast I DITT HJÄRTA att träden/naturen och ni människor har en kommunikation er emellan, ett ömsesidigt energiutbyte. Detta energiutbyte är mycket viktigt för båda parter. Genom trädet får ni direkt kontakt med Moder Jord och hennes energier, likaså hjälper ni henne att få kärlek och healing genom er kontakt nedåt, genom trädets rötter som i sin tur är kopplade till alla övriga jordens träd och övriga växter.

Minns den tiden då ni levde i symbios med naturen och djuren på Gaia. Ni såg älvorna. alverna, småfolket, undinerna, eldsalamandrarna och alla de väsen som en tid varit bortglömda. Ta er tiden kära Vänner och känn in naturens energier dagligen så ser du snart de bortglömda igen. Om du bor i en storstad, gå till en park eller grönområde och bara var där en stund varje dag. Kanske du passerar ett träd på vägen till ditt arbete. I så fall - känn på det.
Snälla du människa ta dig den lilla tiden för den gör skillnad, både för dig själv och Moder Jord.


Tack älskade ni för att ni lyssnade på mig, KaRa.


Naturligt läkande

När jag skriver detta i dag går en myra runt datorn på skrivbordet. Rakt framför mig så jag verkligen ska se den! Nyårsafton i dag...


Fortsättning huggormsbettet 2018:

Några månader efter ormbettet hade jag fortfarande något förhöjt blodtryck. Jag såg mig om efter en alternativ behandlingsmetod och började äta naturläkemedel. Jag fick även göra 24-timmars blodtryckstest för att vara säker på att jag utan risk kunde avstå traditionell medicin.


Under 1970-talet fick jag god hjälp av alternativ medicin när upprepade antibiotikakurer inte hjälpte. Under en veckas intensivkurs i att spela (instrumentet) lyra blossade ett svårt eksem upp på armarna. Klådan var outhärdlig varför jag besökte en läkare och fick klådstillande medicin i form av små knallrosa piller. De innehöll ett färgämne som jag var allergisk emot - jag fick eksem på precis hela kroppen. Hos hudspecialist på sjukhus togs prov från huden samtidigt som jag fick en infektion av stafylokocker i blodet (s.k. sjukhussjukan). Varbölder dök sedan upp på olika ställen på kroppen; i ansikte, ljumskar, på smalben och fingrar. Flera gånger fick jag åka till akuten för att få bölder uppskurna eftersom jag fick hög feber. Jag åt upprepade antibiotikakurer som inte hjälpte och senare ett alternativt antroposofiskt preparat under några månader. Ett år efter insjuknandet var jag höggravid och rädd för att föra över infektionen till barnet. Jag var euforisk av lättnad när jag blev frisk precis i tid till förlossningen.

Åter till mitt förhöjda blodtryck efter huggormsbettet. Jag blev förutom naturliga antroposofiska preparat rekommenderad att pröva läkeeurytmi som är en individuell rörelseterapi. Genom terapin främjar man de självläkande krafterna i stället för att bekämpa symtomen. För närmare 100 år sedan introducerade och utvecklade Rudolf Steiner läkeeurytmin. Han menade att varje ljud i alfabetet har sin egen rörelseform och ett förhållande till inre själsliga funktioner. Genom att öva dessa rörelser kan man åstadkomma en läkande inverkan på organismen, enligt Steiner.

En gång i veckan under sju veckor besökte jag en utbildad läke-eurytmist med lång erfarenhet av arbete med patienter på det (c:a 2019) stängda antroposofiska sjukhuset Vidarkliniken i Ytterjärna (Sjukhuset blev tvunget att stänga eftersom det då blev förbjudet att både tillverka och förskriva naturläkemedel i Sverige) 

Jag fick lära mig enkla rörelser som skulle hjälpa till att växla uppmärksamheten mellan det yttre och det inre. Enligt Steiner, läke-eurytmisten Marcus (och även Jung) stockar sig den inåtriktade rörelsen lätt i en depression. Om däremot strömmen utåt mot omvärlden inte kan vändas inåt igen hamnar man lätt i utmattning. När jag läser detta tänker jag på de många som är sjukskrivna på grund av depression och utmattning. Jag inser att det helt enkelt handlar om själslig obalans.

Före 2011 har min andning känts spänd och ansträngd, kanske på grund av rädslan som jag bar på. Även som barn hade jag astma och minns hur svårt det var att andas ut i motvind.

Jag gjorde mina personliga eurytmi-övningar varje vardag under tre månaders tid. Rörelserna krävde koncentration och att jag höll fokus på vad jag gjorde. Efteråt vilade jag en stund och kände ofta hur rörelserna arbetade vidare i kroppen. Ofta fick jag healing i hjärtat och i fotsulorna under vilan. 

Jag blev lugnare, gladare och kände mig mer avslappnad och framförallt i bättre balans. Kontakten med både den andliga världen och naturen blev än intensivare. Jag fick dessa budskap från den andliga världen:

"Våga säga JA till glädjen och lyckan."

"Säg JA till livet, till friheten. Lev ditt liv till fullo."I Tyskland har man en mångårig tradition med kunniga läkare som skriver ut naturliga läkemedel. Man använder ofta alternativa behandlingsmetoder som komplement till traditionella. 

I Sverige har en annan väg valts som förhindrar människors valmöjligheter. Många alternativa behandlingsmetoder nedvärderas och får inte ingå i högkostnadsskyddet eftersom de inte anses ha bevisad effekt. I september 2019 förbjöds tillverkning, förskrivning och försäljning av antroposofiska läkemedel i Sverige. Förutom detta har forskning inom alternativ medicin tystats ner trots att det finns studier som visar positiva resultat. Jag tycker att politikerna borde ta tillvara folkets röst och inte stå på de stora läkemedelsbolagens sida. Medborgarna i samhället borde självklart få bestämma själva vilken vård, medicin och behandling de vill använda sig av. Maktelitens vinstintressen får inte längre äventyra vår hälsa utan all korruption behöver komma upp till ytan, vilket redan börjar ske. Självklart borde även all forskning vara obunden och opartisk.

Även läkarna får extra betalt från dessa stora bolag för att genomföra studier med patienter. Jag deltog i en studie med ett nytt kombinationspreparat mot astma för c:a 15 år sedan. Det verkade praktiskt att kunna inhalera en medicin istället för två olika, tyckte jag. För besväret fick jag 500 kronor och en praktisk ryggsäck, med företagets logga på förstås. Jag förband mig också att ställa upp för ett reportage i en medicinsk tidning. Jag undrar hur hög ersättning läkare får, som utför olika studier och även förskriver dessa preparat till patienter? 

Några år senare började jag bearbeta min barndom och kunde genast minska medicineringen för att senare avsluta den helt. I dag använder jag varken astmamedicin, medicin mot migrän eller blodtrycksmedicin. Vid 68 års ålder är jag betydligt friskare till kropp och själ än vad jag någonsin har varit tidigare! Jag är tacksam för all hjälp jag får av djuren, vistelsen i naturen och från en andlig värld - som jag för bara 11-12 år sedan inte visste fanns!


NEDAN: Sanat Kumara om jordens utveckling


Sanat Kumara om jordens utveckling

Sanat Kumara via Kjerstin Wegler


Jag är Sanat Kumara. 

Mina vänner, det rör på sig. Över hela jorden pågår en rörelse av energier. Rörelse är utveckling. I stiltje och stagnation kan ingen som helst utveckling ske. Nu i dessa dagar när nyhetsrubrikerna är fulla av empati för Moder Jord genom rapporter om djurarter som utrotas, regnskog som skövlas och havsliv som hotas av gifter, börjar allt fler förstå att om människan vill leva vidare på Gaia är det minst sagt hög tid att tänka om - och tänka rätt. Allt fler känner sann tacksamhet i sitt hjärta för Moder Jord som är den som föder er. Det ger också utrymme för att släppa fram de politiker och ledare som har förstått att pengar inte föder folket, utan enbart lurar in dem i slaveri.

Folket och vissa politiker börjar protestera emot sammanslutningar av olika slag vars enda syfte är att sko sig själva på andras bekostnad. Man har upptäckt att "kejsaren inte har några kläder på sig, utan allt är ett skådespel, ett ytligt spel för gallerierna. Människan börjar upptäcka vad som har hänt med Moder Jord medan de har sovit "Törnrosasömn", bedövade av allehanda gifter.
Därmed öppnas möjligheter för att föra fram sann forskning både om människans förflutna och om Gaias behov. Även många uppfinningar som har legat dolda kommer fram till ytan därför att ni nu är öppna för dem. I och med att den stora massan väcks och återknyter en allt djupare kontakt med djuren och naturen och känner tacksamhet och kärlek till Moder Jord avslöjas allt fler hemligheter om jordens och er skapelseprocess. Se fram emot ett giftfritt samhälle med fri energi inom en inte alltför lång framtid. Det är ni själva som bestämmer, det är ni själva som skapar er framtid. Utvecklingsspiralen är i full gång så njut av resan och minns av VI ALLA ÄR ETT och att ni har vårt fulla stöd i varje sekund.
Var vänliga och fortsätt att sända er kärlek över Moder jord och alla hennes varelser, stora som små, synliga som osynliga.

Med kärlek och respekt. Sanat Kumara