BESTÄLL 


Både Uppdrag Jorden och När dagen gryr kan du beställa på nätet via Bokus och Adlibris m.fl. bokhandlare.   


Jag har tagit hjälp av förlag med layout och tryckning av böckerna men har själv bekostat utgivningen. 

UPPDRAG JORDEN (utgiven i december 2019) har 212 sidor text och hård pärm. Uppdrag Jorden bör även kunna beställas för utlåning på ditt närmaste bibliotek. ISBN är 9789175272689.

Min självbiografi När dagen gryr med 173 sidor text, har hård pärm. Boken är skriven i samarbete med föreningen LiV i SVERIGE, en ideell förening som vill främja det själv-biografiska berättandet. När dagen gryr kan även beställas för utlåning på ditt närmaste bibliotek. ISBN är 9789175271859


Med Kärlek 

Kjerstin Sisilla Wegler


 .